This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Szymborska, Wisława, Works translated to Czech

Image of Szymborska, Wisława
Szymborska, Wisława
(1923–2012)
1996

Works

Chvála spatného mínění o sobě {Dvoráckova, Vlasta} (Pochwała złego o sobie mniemania)
Kočka v prázdném bytě {Dvoráckova, Vlasta} (Kot w pustym mieszkaniu)
Lotova žena {Dvoráckova, Vlasta} (Żona Lota)
Ludolfovo číslo {Dvoráckova, Vlasta} (Liczba pi)
Někteří mají rádi poezii {Dvoráckova, Vlasta} (Niektórzy lubią poezję)
O smrti bez přehánění {Dvoráckova, Vlasta} (O śmierci bez przesady)
Psaní životopisu {Dvoráckova, Vlasta} (Pisanie życiorysu)
Radost z psaní {Dvoráckova, Vlasta} (Radość pisania)
Šťastná láska {Dvoráckova, Vlasta} (Miłość szczęśliwa)
Utopie {Dvoráckova, Vlasta} (Utopia [video])
Literature ::
Translation ::

minimap