This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Molnár Ferenc, Slovak biography

Image of Molnár Ferenc
Molnár Ferenc
(1878–1952)

Biography

(1878-1952)
Narodil sa 12. januára 1878 v Budapešti, zomrel 2. apríla 1952 v New Yorku. Bol spisovateľ, publicista, dramatik. Narodil sa ako syn úspešného a zámožného lekára, študoval právo v Ženeve. Písať začal ako novinár, neskôr publikoval poviedky. Jeho úspech bol okamžitý a vyvrcholil jedným z najvydarenejších mládežníckych románov svetovej literatúry Chlapci z Pavlovskej ulice (1907), ktorý bol od svojho vzniku niekoľko ráz i sfilmovaný. V jeho tvorbe sa miesi naturalizmus s poetickosťou i kritickým realizmom. Väčšmi ho však lákal okamžitý úspech ako tvorba trvalých literárnych hodnôt.
Bol i úspešným dramatikom, divadelníkom. Jeho najúspešnejšou i najkontroverznejšou drámou zároveň, preloženou do množstva jazykov, a dodnes uvádzanou na svetových javiskách (i na Slovensku) je hra Liliom (1909). Táto miestami až gýčovitá hra podľa kritikov divadla vyniká jemnosťou a presnosťou zobrazenia charakterov a spoločenských javov.
Z ďalšej tvorby vyberáme romány: Az éhes város (1901); Rabok (1907); a hry Égi és földi szerelem (1922); A vörös malom (1923); Az üvegcipő (1924).
Literature ::
Translation ::

minimap