This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Kosztolányi Dezső, Slovak biography

Image of Kosztolányi Dezső
Kosztolányi Dezső
(1885–1936)

Biography

(1885-1936)
Básnik, spisovateľ, publicista, prekladateľ. Patrí do slávnej generácie básnikov Nyugatu. Narodil sa v Subotici vo Vojvodine. Jeho otec bol riaditeľom gymnázia. Počas štúdií na univerzite v Budapešti sa zoznámil s ďalšími študentmi; budúcim právnikom Milanom Füstom, matematikom Frigyesom Karinthym a študentmi literatúry Mihályom Babitsom a Gyulom Juhászom.
Kosztolányiho raná básnická tvorba nesie na sebe znaky impresionizmu, symbolizmu a pesimistickej dekadencie známe zo súdobej svetovej literatúry. Po vypuknutí a počas prvej svetovej vojny sa začne obdobie pochybností, najprv sympatizuje s meštiackymi radikalistami a vo veršoch i v próze a publicistike zaznamenáva vojnové hrôzy. V roku 1918 sa postaví na stranu revolúcie, v roku 1919 sa zas stotožní s jej odporcami, s kontrarevolučným terorom však nesúhlasí. Napokon sa celkom utiahne do politickej neutrality.
Po roku 1920 sa začína najplodnejšie a názorovo najvyrovnanejšie, tretie obdobie jeho tvorby. Vzdáva sa pesimizmu a načisto vkladá svoju vieru v človeka. V tomto období vznikajú jeho najvýznamnejšie básne, romány a preklady. V poézii sa veľmi úspešne pokúša o presadenie voľného verša, v tomto období sa zrodili i jeho zbierky próz, napr. Kornél Večerný (Esti Kornél), romány Anna Édesová (Édes Anna), Škovránok (Pacsirta), Krvavý básnik Nero (Néró a véres költő), o ktorom sa s veľkým uznaním vyjadril aj Thomas Mann.
Ako skúsený básnik sa stal patrónom mladých poetov. Nikdy nemal blízko k Endre Adymu, bol to však on, kto objavil nadanie veľmi mladého Attilu Józsefa. Jeho básne sú plné hravosti a zároveň úzkosti. V posledných rokoch písal pod vplyvom ťažkej choroby a blížiacej sa smrti. No ani strach zo smrti jeho poéziu nepripravil o ľahkosť a svojský šarm.  

Literature ::
Translation ::

minimap