Ez az oldal sütiket használ

A portál felületén sütiket (cookies) használ, vagyis a rendszer adatokat tárol az Ön böngészőjében. A sütik személyek azonosítására nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a sütik használatába.

Haugová, Mila: Die Urzeitliche (Pradávna Német nyelven)

Haugová, Mila portréja

Pradávna (Szlovák)

1
Som Alfa.
V pradávnych smútkoch sa kúpe moje telo, zranené hviezdy odchádzajú,
spánok len posledným článkom prsta pohladká mop tvár;
obrazy bez myšlienok, myšlienky bez obrazov. BOLÍŠ.
Som matka matky. Som dcéra dcéry. Spomienka na spomienku, o ktorej nevieme.

2
V tesnej maske ženy;
umoriť sa,
umučiť sa,
umrieť,
umúdriť sa.

3
Okrídlené oko
neodvratne patrí mužovi?

4
Ako sa zbaviť
svojho peria ženy?
Odtrhnúť si krídla?
Bezvýhradne veriť ?
Zošalieť dotýkaním.
Stratiť sa v nekonečne,
byť kľúčom všetkých dverí,
- zavrieť sa ako orchidey?

5
Zo zlého začne vznikať zlé.
Alfa stále bdie, v posvätnej
jaskyni stráži
oheň. Bojí sa a cíti
v živorn mäse výskať
kryštály chladu, ktoré nakoniec
prikryjú celú zem.
Vstane a zavolá (si) nočné
vtáky, večne hladné verné vlky,
priblíži sa k ohrade s dobytkom,
upokojí ich veľké biele čelá
Vlastne upokojí seba,
prehltne svoj výkrik,
pohladká si vystrčené brucho
a sedí, skrčená
pri nekonečnom ženskom ohni.
V samote namiesto ramien objíme
si kolená. Nad ránom zaspí. Vtedy
sa vráli muž.

6
Alfa kráča do všetkých svojich dní,
kráča proti času, vyberá
plné priehrštie svetla; líha
si na posteľ z trávy, urobí okolo
seba kruh a povie: "Toto je domov."
"Všetko prišlo načas," povie si, "aj táto
temná a chladná noc." Ďalší rok
života.
Kráča do svojich dní bez obzretia,
neprosí o nič, vlastne prosí;
chce čisté dni,
chce plody svetla.

7
Alfa zaklína, chce lásku
navždy. Pustí do vetra
prvé slovo, všuchne pod kameň
hadí chvost, vhodí do ohňa
za hrsť bolehlavu, úzky prsteň
vhodí do vody. Zatiahne uzdu
na spenenú krv, zasrneje sa
do zrkitdla, zaplače pod vankúš
trávy, prejde od seba k sebe,
zamkne sa,
zvyká si na svoju krv
a čaká -

8
Alfa spí ai do zjazveneho úsvitu.
Zobúdza vtáky, seba, pahrebu,
prikladá tenké kosti,
ozdobí mŕtvym čelá,
vyhladí bosou nohou hlinu
a nitkreslí seba, vtáky,
znaky mŕtvych, dlho a úporne stláča
prstaini ostry prút;
necháva znaky, ledit je.
Muž pride úzkou cestou
pod jej viečka
ako sneh.
Všetko to prikryje.
Muž je sneh.

9
Zachovať tie znaky. Pamätať
sa na ne.      "Odomknúť posledný náznak vtáka v nás…"
Klíčiace semená trhajú zem.
Tak presne čakať tam, kde praská
a zelený klík rozjatruje kožu tmy.
Nemám kameň, ktorý by vyhladil
ruky, ani vodu, ktorá by hladná
hľadala ústa -

10
Len náznak vetra v krídlach,
len dlhé rúcha žien
s červeuou stopou lásky,
tu by aj Boh odložil svoj hnev
a stal sa vetrom v krídlach,
červenou stopou na dlhých
rúchach žien, nožom s obojstranným
ostrím, vtákom, ktorý
do ob plia vloží všetku
silu svojich krídel
a nenávratný spev -

11
Jediná útecha
žien je sen.

12
Tvár muža. Zranená.
Zraňujúca. Pamäť.
Suché šialenstvo. Visí
na slučke slov. "Aká vina?"
Domov bez strechy. Ó, tvár muža,
do ktorej sa vrýva svetlo,
skláňa sa do násilného sna -
plače, zbiera chladné kamene.
Na chvíl'u sa zohrejú a rozžiaria.
Nadlho si zachováme to teplo.Die Urzeitliche (Német)

1
Ich bin Alfa.
In uralter Traurigkeit
badet mein Leib,
verwundete Sterne
schwinden dahin,
bloß eben mit der Fingerkuppe
streichelt der Schlaf
mein Gesicht;
Bilder ohne Gedanken,
Gedanken ohne Bilder.
DU SCHMERZT.
Bin Mutter der Mutter.
Bin Tochter der Tochter.
Erinnerte Erinnerung, die uns verborgene.

2
In der engen Maske der Frau;
sich quälen,
sich plagen,
absterben, klug werden.

3
Das geflügelte Auge,
gehört es denn unwiderruflich dem Mann?

4
Wie sich entledigen seiner
Frauenfedern?
Sich die Flügel abreißen?
Rückhaltlos glauben?
Wahnsinnig werden vor Berühtung.
Sich verlieren ins Unendliche,
Schlüssel sein zu allen Türen,
- sich schließen wie eine Orchidee?

5
Böses verleiht dem Bösen Macht.
Alfa wacht immer, in heiliger
Höhle hütet sie
das Feuer. Angstvoll fühlt sie
wie im lebendigen Fleisch
Eisflocken jubeln, bald schon bedecken sie
die ganze Erde.
Da erhebt sie sich, ruft nächtliche
Vögel herbei, ewig hungrige treue Wölfe,
geht hinüber zum Gatter, naht sich dem Vieh,
tätschelt die großen weißen Strinen -
im Grunde beruhigt sie sich selbst,
verschluckt ihren Schrei,
streichelt ihren gewölbten Bauch
und sitzt gebückt
beim unendlichen weiblichen Feuer.
Einsam, ohne Umarmung, schlingt sie die Arme
um ihre Knie. Am frühen Morgen schläft sie ein. Da
kommt der Mann.

6
Alfa tritt ein in all ihre Tage,
schreitet gegen die Zeit, nimmt
eine Handvoll Licht; sie legt
sich aufs Lager von Gras, beschreibt urn sich
einen Kreis und sagt: »Hier ist Zuhause.«
»Alles kam rechtzeitig,« sagt sie sich, »auch diese
kalte dunkle Nacht« Ein weiteres Jahr
des Lebens.
sie betritt ihre Tage und kein Blick zurück,
sie bittet um nichts, nur eine Bitte:
sie will reine Tage,
sie will Früchte des Lichts.

7
Alfa besschwört, will Liebe
auf immer. Dem Wind übergibt sie
ihr erstes Wort, versteckt unterm Stein
einen Schlangenschwanz, wrif ins Feuer
eine Handvoll Schirlingskraut, einen schmalen Ring
wirft sie ins Wasser. Dein rasenden Blut
legt sie Zügel an, sie lacht
in den Spiegel, schluchzt unterm Kissen
von Gras, verläßt sich selber, findet sich selber,
verschließt sich,
gewöhnt sich ans eigene Blut und wartet -

8
Alfa schläft bis zum narbigen Morgen.
Weckt die Vögel, sich selber, die Glut,
legt Knöchelchen nach,
schmückt die Stirnen der Toten,
glättet den Lehm mit nacktem Fuß
und zeichnet sich selbst, die Vögel,
Totenmale, biegt aus dauernd angestrengt
mit ihren Fingern scharfkantige Ruten;
sie hinterläßt Zeichen, also ist sie.
Auf schmalem Pfad kommt der Mann
ihr unter die Lider
wie Schnee.
Alles wird zugedeckt.
Der Mann ist der Schnee.

9
Die Zeichen erhalten. Sich einnern
an sie. »Enträtseln die letzten
Spuren des Vogels in uns ...«
Keimende Samen sprengen die Erde.
Genau dort warten, wo sie zerbirst
und grüner Sproß aufreißt der Dunkelheit Haut.
Ich hab keinen Stein, der die Hände
höhlte, noch Wasser, das hungrig sich
an die Lippen höbe -

10
Nur ein Anflug von Wind in den Flügeln,
 nur lange Frauengewänder
mit der roten Spur der Liebe,
hier streifte selbst Gott seinen Zorn ab
und würde zum Wind in den Flügeln,
zur roten Spur auf langen
Frauengewändern, zum Messer mit doppelter
Schneide, zum Vogel, der
in die Umarmung legte
seine ganze geflügelte Kraft
und sein unwiederbringliches Lied.

11
Einziger Trost der Frauen
ist der Traum.

12
Gesicht des Mannes. Verwundet.
Verwundend. Gedächtnis.
Dürrer Wahnsinn. Aufgehängt
in der Wörterschlinge. »Welche Schuld?«
Heim ohne Dach. O, Gesicht des Mannes,
gezeichnet durch Kerben des Lichts
sinkt es in den Traum von Gewalt -
weint, sammelt kalte Steine.
Die erwärmen sich kurz und leuchten auf.
Lange bewahren wir uns diese Wärme.
minimap