Ez az oldal sütiket használ

A portál felületén sütiket (cookies) használ, vagyis a rendszer adatokat tárol az Ön böngészőjében. A sütik személyek azonosítására nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a sütik használatába.

Válek, Miroslav: Killing Rabbits (Zabíjanie králikov Angol nyelven)

Válek, Miroslav portréja

Vissza a fordító lapjára

Zabíjanie králikov (Szlovák)

V nedeľu po raňajkách,
ke
ď je vzduch asi na polceste k ľadu,
v komíne pištia tenké flauty myší,
v nede
ľu po raňajkách,
po čerstvom snehu kráča
ť
ku klietkam.
Stiahnu
ť si rukavice na ružovú slávnosť,
na plot ich napichnú
ť
jak čerstvo odseknuté dlane
a fajči
ť cez dvierka.
Potom už vsunú
ť hľadajúcu ruku
a s dymom v zuboch vravie
ť sladké reči,
lichôtky, jemné slová,
trochu po
ľutovať,
uchopi
ť pevne za kožu
a zdvihnú
ť z teplej slamy.

V nede
ľu po raňajkách,
čpavok ovoňa
ť.

Chví
ľu tak držať ľavou dolu hlavou,
pozera
ť ako brunátnejú uši,
pohladka
ť nežne za väzami,
pofúka
ť, odniesť
a náhle pravou udrieť do tyla.

Ešte raz v dlani zacíti
ť odraz
k zbytočnému skoku,
ma
ť ťažko v ruke,
sladko na podnebí,
poču
ť, ako sa otvorilo nebo zajačie
a plné hrsti srsti z neho padajú.

Viedenský modrý,
belgický obor,
francúzsky baranovitý,
český strakáč,
ale aj bastard z hocijakej krvi,
všetci zomierajú rovnako rýchlo
a bez slova.

V pondelok ma
ť modro pod očami, mlčať,
v utorok uvažova
ť o osude sveta,
v stredu a štvrtok
vynájs
ť parný stroj
a objavova
ť hviezdy,
v piatok myslie
ť na iné,
ale najmä na belasé oči,
celý týždeň
ľutovať siroty
a obdivova
ť kvety,
v sobotu sa do ružova vykúpa
ť
a usnú
ť na jej ústach.

V nede
ľu po raňajkách
zabíja
ť králika.KiadóKALLIGRAM, Edícia: Knižnica slovenskej literatúry
Az idézet forrásaMiroslav Válek - Básnické dielo, ISBN: 80-7149-795-9
Könyvoldal (tól–ig)153-155
Megjelenés ideje

Killing Rabbits (Angol)

On Sunday after breakfast,
when the air is about a half way to ice,
thin mice’s flutes are squeaking in the chimney,
on Sunday after breakfast,   
to walk in the fresh snow
to the cages.
To take off the gloves for a pink celebration,
to stick them on a fence
like freshly cut palms
and to smoke through the door.
Then to put a hand in seeking
and speaking sweet talks with smoke in teeth,
cajoles, gentle words,
to pity a little,
to grasp tight by the skin
and to lift from the warm straw.

On Sunday after breakfast,
to sniff the ammonia.

To hold him so for a while in the left hand with its head down,
to watch ears getting red,
to stroke the nape gently,
to rub , to take away
and suddenly to strike with the right hand to the nape.

Once more to feel in the palm a bounce
of a futile jump,
to feel weight in the hand
sweet taste on the palate,
to hear as rabbits’ heaven is opening
and full palms of fur are falling from there.

Vienna blue,
Belgian giant,
French lop,
Czech checkered
but also crossbred of whatever blood,
all die quickly alike,
without a word.

On Monday to have blue under the eyes, keep silent,
on Tuesday to think about world’s fate,
on Wednesday and on Thursday
to invent the steam engine
and to discover stars,
on Friday to think about something else,
though mostly about bluish eyes,
to feel pity for orphans for whole week
and to admire flowers,
on Saturday to bath out to pink,
to fall asleep on her lips.

On Sunday after breakfast
to kill a rabbit.FeltöltőRépás Norbert
KiadóAmazon Kindle Edition
Az idézet forrásaCollection of Poems: Miroslav Válek, ASIN: B00V6YBLWK
Könyvoldal (tól–ig)Kindle Locations 332-343
Megjelenés ideje

minimap