This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Rúfus, Milan: Bolo mi ľúto

Portre of Rúfus, Milan

Bolo mi ľúto (Slovak)

Tak ešte raz a možno naposled:
ja som si nevyvolil tento svet.

To svet si vybral mňa.
A neomlúval sa mi.

Životom žít
ý, diaty dejinami,
plní si človek mieru daného
a neroztína osudové puto.

Nevedel som sa hneva
ť na neho.
No bývalo mi
ľúto.minimap