This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Štrpka, Ivan: Dünnes Eis, Psychopolis (Tenký ľad Psychopolis in German)

Portre of Štrpka, Ivan

Tenký ľad Psychopolis (Slovak)

Studený pohľad mieri cez
okraj roztvorenej stránky.
Oči sliedičov sa ticho pasú. Bledí
zberači sú otrávení. Hlavný rozhodca
stráca tvár (po uši ponorený v novinách :
z titulnej stránky kričí otázka)
SPASÍ BONO SVET ?

Publikum vybuchuje. Prítomnosť je
nemý pomaranč. Nerozumiem
tým výjavom a dianiu na povrchu. Dvorec je
hladký. Loptička odskakuje od červenej plochy.
Dve spoluhráčky ponorené do súboja
s výrazom neochvejnej sebaistoty a
sebalásky sa naraz kradmo
obzerajú za seba. Čosi mi hovorí, že jedna
je celkom iste bábkou tej druhej. (V zrkadle
si nohou hladko vykĺznutou z hladkej črievičky
hladí neprítomné hladké lýtko.)

Popíjame opojný nápoj. Hladké oči
sa zľahka privierajú pred oponou
nevyrieklnuteľných slov. Tiene sa dlžia. Striebro
cvendží, porcelán sa leskne. Vyslanec
Súmračnej aliancie sa mierne oneskoruje :
nonšalantne sa skláňa k hladkej
suchej dlani bledej dámy. Jej prsteň
s monogramom (viditeľne) pečatí jeho vyprahnuté ústa.
Nehybné ruky po útle lakte v rukavičkách
sú hladko červené. Hyena decentne chlípe
z platinovej misky. Nerozumiem tým výjavom
a gestám na povrchu. Všade tu cítiť
horúcu pôdu, tenký ľad. Dotyk je hladký.
Zrkadlá svietia prázdnom, prázdne telá tlejú
v zrkadlách — a dolu, v meste pod nami sa pomaličky
rozlievajú blikotavé nervy spleti čmáraníc, trás,
náznakov a tratí všetkých pohybujúcich sa, všetkých
nehybných aj spiacich — ľahučký náčrt dychu, ktorý
pohlcuje svetlá tma.Uploaded byRépás Norbert
PublisherDas Wunderhorn; Auflage: 1
Source of the quotationLob des Wildtiers im Winter: Gedichte aus der Slowakei (Poesie der Nachbarn)
Bookpage (from–to)82-83
Publication date

Dünnes Eis, Psychopolis (German)

Kalter Blick, gezielt über
abgeschlagene Seiten.
Die Augen der Späher grasen still. Blasse
Sammler, apathisch. Der Schiedsrichter
verlegt sein Gesicht (bis zu den Ohren
hinter der Zeitung: von der Titelseite fragts)
RETTET BONO DIE WELT?

Das Publikum wallt auf. Gegenwart ist
eine taube Orange. Kaum versteh ich diese
Bilder und Schritte auf der Oberfläche. Der Tennisplatz
ist glatt. Der Ball springt von der roten Matte ab.
Zwei Spielerinnen, ins Match vertiert, die Minen
voller unerschütterlichem Selbstvertrauen,
Selbstliebe auch, schauen sich plötzlich
verstohlen um. Etwas sagt mir, die eine
ist Marionette der anderen. (Im Spiegel:
streichelt mit glattem, aus dem Halbschuh
geglittenen Fuß abwesend die glatte Wade.)

Wir sind jetzt schon beim Drink. Glattauge
schließt sich vorsichtig vor dem Vorhang
ungesagter Worte. Schatten wachsen. Silber
klingelt und Porzellan glänzt. Aber der Botschafter
der Dämmerungsallianz — kommt verspätet, aha:
Verbeugung, nonchalant, vor der blassen Dame,
ihrer glatten trockenen Hand. Ihr Ring rammt, mit
dem Monogramm, seinen mickrigen Mund.
Die unbewegten Arme, in langen Handschuhen
bis zum dünnen Ellbogen: glatt und rot. Die Hyäne
schlürft aus ihrer Platinschüssel. Kaum versteh ich
die Bilder und Gesten aul der Oberfläche. Überall
spürst du heiße Erde, dünnes Eis. Glattes Berühren.
Die Spiegel strahlen mit dieser Leere, leere Körper
in Spiegeln, glimmernd - und unter uns die Stadt,
blinkend, behäbig, fließen die Nerven des Netzwerks,
Kritzel, Linien, Bahnen von allem, was sich bewegt, Indizien,
auch was sich nicht bewegt, Schlafende - Atemskizze,
winzig vom lichten Dunkel verschluckt.Uploaded byRépás Norbert
PublisherDas Wunderhorn; Auflage: 1
Source of the quotationLob des Wildtiers im Winter: Gedichte aus der Slowakei (Poesie der Nachbarn)
Bookpage (from–to)83-84
Publication date

minimap