This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Katarína Kucbelová: *** (Malé veľké mesto in Polish)

Portre of Katarína Kucbelová

Malé veľké mesto (Slovak)

nemali sme sa presťahovať z Mestečka
(Leopoldov)

otca povýšili a preložili do iného väzenia
(povedala)

ktorá sa pred osemdesiatimi tromi rokmi
(tridsaťtisíc dňami)

narodila už v inom meste
(na Kapitulskej)

v Mestečku by som tak nestrácala pamäť
pretože tam sme mali rodinu
(rozprávate sa navzájom si oživujete
spomienky)

všetci sú už pod zemou
(stretávala by sa s deťmi a vnukmi rodiny
ktorých už nikdy nespozná a oni nevedia
že existuje)

teraz som tu ostala sama
(málokedy sa stretávame s deťmi priateľov)

toto je najhoršie väzenie
(myslela samotu ja myslím stratu pamäti)Uploaded byMagdalena Bystrzak
PublisherARS POETICA, o.z.
Source of the quotationmalé veľké mesto
Bookpage (from–to)43-44
Publication date

*** (Polish)

nie powinniśmy przeprowadzać się z Mestečka
(Leopoldov)

ojciec awansował i przenieśli go do innego więzienia
(powiedziała)

ta która osiemdziesiąt trzy lata temu
(trzydzieści tysięcy dni temu)

urodziła się już w innym mieście
 (na Kapitulskiej)

w Mestečku nie traciłabym aż tak pamięci
mieliśmy tam rodzinę
(wspólne rozmowy ożywiają
wspomnienia)

wszyscy są już na tamtym świecie
(spotykałaby się z dziećmi wnukami rodziny
których już nigdy nie pozna a oni nie wiedzą
nawet że istnieje)

teraz zostałam tu sama
(rzadko widujemy dzieci przyjaciół)

to najgorsze więzienie
(myślała o samotności ja o utracie pamięci)Uploaded byMagdalena Bystrzak
PublisherOśrodek Kultury i Sztuki i Instytut Książki
Source of the quotationODRA 2011, MMXI, 10
Bookpage (from–to)162
Publication date

minimap