This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Haugová, Mila: Súrodenci

Portre of Haugová, Mila

Súrodenci (Slovak)

pohľad, ktorý nič nevychýli
zostáva upretý cez veci
k (ne)dosiahnuteľnému obzoru.
zmierenie so svet(l)om.
akoby navždy nebola.

v záhrade pre vzdialených spáčov
ponúkajúcej jemný mak sa pod viečka
preklopí októbrová hmla. pozri tu je miesto
kde nič nerastie. pozri na ľahké odtlačky
kde možno vyrastie )medzi záhradou a múrom(
tvoja tvár s maskou anjela

á Margarete Trakl

ako byť s mužom bez telaPublisherMargarethe Trakl
Source of the quotationxxx

minimap