This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Haugová, Mila: Zasvätenie

Portre of Haugová, Mila

Zasvätenie (Slovak)

Alfa sa vyzlieka z tesnej kože,
zrkadlo vrátené do seba? ne-
hmatateľná samota, čoho sa dotkne skrvaví:
v zlate javorového súmraku bez-
nádejné pra-
písmo, čítame na-
čisto? ne-
vratná zmena? je v nej Boh
ktokoľvek ju môže zabiť (básne u-
tajené v tajných snoch), vyľaká ju vlastné ne-
telesné telo, oslovenie vášňou: jedenie plodov
z rúk muža (prudkosť chute!) – te gyönyörű –
V pra-dávnom jazyku matky
zažiari dávno zabudnuté.PublisherNostalgia
Source of the quotationNostalgia

minimap