This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Haugová, Mila: Anima participation mystique

Portre of Haugová, Mila

Anima participation mystique (Slovak)

...je ťažká, vlhká ranná hviezda. Bez pamäti.
je kameň z mora, dve spletené telá (dokonalý stav),
aspoň v prstoch musí čosi zostať (tušenie konca vecí)
...je popol hviezd. Obrátené hladné kamene,
pažravý kráter seba, krátka nehybnosť pohlaví,
nádeje? na freskách Pompejí muž s vežou seba,
vtáči krik ženy. Spln tela.
...je mlčanie. Tvoje moje meno, tajný súzvuk,
odpustenie. Kto, komu a prečo? opakujem sa – v sebe.


PublisherNostalgia

minimap