This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Haugová, Mila: Ecrive

Portre of Haugová, Mila

Ecrive (Slovak)

„Ich weiss, wo du meinen Arm berührt hast." 
(L. Wittgenstein) 

... nechať všetko za-
tajené v slove; arogantné svetlo
temnoty; hudba hlbokých samohlások;
incest zvukov; hmatate
ľne ne-
hmatate
ľné slová; vôňa pohlavia
jazyka; gestá dotýkavých rúk;
vrúcnos
ť (len moja?)
kráčam v tebe ako Egyp
ťanka;
jednu ruku v tebe, druhú okolo
teba, tu, teraz (vo vete, ktorú nám
určil Boh), milujeme sa bez jediného slova.PublisherNostalgia

minimap