This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Lenčo, Ján: Die Begegnung mit dem Ideal (Stretnutie s ideálom in German)

Portre of Lenčo, Ján

Stretnutie s ideálom (Slovak)

Ako väčšina ľudí, aj ja som hľadal svoj ideál. Ideál, ktorým spasím svet. Žiť bez chleba a domova je ťažko, ale oveľa ťažšie je žiť bez ideálu.
H
ľadal som ho. Vytrvalo, neúnavne, fanaticky. Všetko, čo som zdedil i sám nadobudol, som bez zaváhania obeto­val svojmu hľadaniu. Ale ideál mi stále unikal.
Keby som v neho nebol veril silnejšie než v samotnú skutočnosť, hádam by som začal už aj pochybovať o jeho existencii.
Ale slepá a bezvýhradná viera ma nesklamala.
Jedného dňa, ke
ď som to najmenej čakal, sa zrazu pri mne objavil. A aby som ani na chvíľu nezapochyboval, že je to naozaj on, vzápätí sa predstavil: „Som tvoj ideál.“ A presvedčivo dodal: „Ten, ktorý si hľadal.“ Vyvalil som naň oči. Toto že je môj ideál? Tak hlboko som neklesol.
„Ty nie si môj ideál!“ skríkol som tak hlasno, ako som len vládal. On však zaťato a neúnavne tvrdil svoje.
Ale ja som sa nedal a oponoval som tak výrečne, ako som vedel. Hádam aj výrečnejšie.
Bol čoraz sklamanejší a napokon sa ma trpko spýtal, prečo vlastne nie je mojím ideálom.
„Lebo som si ťa takto nepredstavoval. Lebo som si ťa predstavoval inak. Celkom inak...“
Ke
ď si vypočul tento argument, zosmutnel. Trval však na svojom. Premáhala ma zlosť a najradšej by som ho bol zahrdúsil. Ale žijeme v civilizovanom svete.
Aby som ho trochu postrašil, chytil som ho pod hrdlo a začal škrtiť. Očervenel, lapal dych a zúfalo prosil o milosť.
Trochu som uvo
ľnil výhražné a poučné zovretie. Keď sa spamätal, hľadel na mňa celkom inak. Pokornejšie, s úp­rimnou úctou a ešte úprimnejším strachom.
Kochal som sa v jeho poh
ľade. Keď celkom prišiel k se­be, uznanlivo povedal:
„Ty, práve ty a len ty si mojím vlastným ideálom. Odteraz až na veky vekov. Iba ty!“
Ovládla ma radosť. Práve takýto ideál som vždy potre­boval a h
ľadal. Ideál, pre ktorý som ideálom ja sám.
Nechal som ho ešte párkrát to zopakovať a potom som riekol:
„Áno, si mojím ideálom. Teraz už si mojím ideálom.“
Napokon som ho oficiálne so všetkými poctami a ob­radmi pasoval za svoj ideál a slávnostne ho predstavil celému svetu.
Pochopil, že sa môže realizovať len prostredníctvom mňa. Len tým, že bude posväcovať moje činy, všetko, všetko, čo urobím.
Odvtedy spoločne, v svornej zhode pracujeme na zá­chrane sveta.
Ke
ď sa niekto odváži povedať, že nie na spáse, ale na záhube, tak s ním zakrútim, ako si zaslúži, ba ešte aj väč­šmi...
Ideál ma za to kvetnato a ve
ľavravne, až štátnicky hluč­ne vychvaľuje. Len by sa opovážil nechváliť!
To sa nikdy nestane!
Ozaj sa to nestane?


PublisherJán Lenčo - Nebezpečná Šeherezáda, Slovenský spisovateľ, Bratislava, 1993

Die Begegnung mit dem Ideal (German)

Wie die meisten Menschen, suchte auch ich mein Ideal. Ein Ideal, mit dem ich die Welt retten werde. Ohne Brot und Zuhause zu leben ist schwer, um vieles schwerer ist es jedoch, ohne Ideal zu leben.
Ich suchte es.
Ausdauernd, unermüdlich, fanatisch. Alles, was ich geerbt, und auch das, was ich selbst erworben hatte, opferte ich ohne Zögern meinem Suchen. Aber das Ideal entwischte mir ständig.
Wenn ich an es nicht stärker geglaubt hätte als an die Wirklichkeit selbst, dann hätte ich vielleicht auch schon an seiner Existenz zu zweifeln begonnen.
Mein blinder und vorbehaltloser Glaube enttäuschte mich jedoch nicht und trug schließlich seine Früchte.
Eines Tages, als ich das am allerwenigsten erwartete, erschien es plötzlich bei mir. Und damit ich auch nicht für einen winzigen Moment daran zweifelte, daß es wirklich mein Ideal sei, stellte es sich mir unverzüglich vor:
„Ich bin dein Ideal!“
Und überzeugend fügte es hinzu:
„Das, was du gesucht hast.“
Ich starrte es an. Das soll mein Ideal sein?! Das also nun wirklich nicht.
So tief bin ich nicht gesunken.
„Du bist nicht mein Ideal!“
Ich schrie es so laut, wie ich nur konnte.
Das Ideal jedoch beharrte eigensinnig und unermüdlich auf seinem Standpunkt.
Aber ich gab nicht auf und widersprach ihm so beredt, wie ich nur konnte. Vielleicht auch noch beredter.
Seine Enttäuschung wurde immer größer und schließlich fragte es mich verbittert, warum es eigentlich nicht mein Ideal sei.
„Weil ich mir dich so nicht vorgestellt habe. Weil ich mir dich anders vorgstellt habe. Ganz anders...“
Als es dieses Argument vernommen hatte, wurde es traurig. Es beharrte jedoch weiterhin auf seinem Standpunkt. Mich packte die Wut, und am liebsten hätte ich es erwürgt. Aber wir leben in einer zivilisierten Welt und überdies am Ende des 2. Jahrtausends.
Um ihm ein wenig Angst einzujagen, packte ich es an der Gurgel und begann, es zu würgen. Es lief rot an, schnappte nach Luft und flehte verzweifelt um Gnade.
Ich lockerte den drohenden und belehrenden Würgegriff ein wenig. Als es wieder zu sich gekommen war, sah es mich schon ganz anders an. Demütiger, mit aufrichtiger Verehrung und noch aufrichtigerer Angst. Es blinzelte mich an, wie ein Schoßhund seinen Herrn.
Ich labte mich an seinen Blicken. Als es vollends zu sich gekommen war, sagte es anerkennend zu mir:
„Du, gerade du und nur du bist mein eigenes Ideal. Von nun an bis in Ewigkeit. Allein du.“
Freude überkam mich. Genau solch ein Ideal hatte ich immer gebraucht und gesucht. Ein Ideal, dessen Ideal ich selbst bin.
Ich ließ es seine Worte noch ein paarmal wiederholen, und dann sagte ich:
„Ja, du bist mein Ideal. Jetzt bist du schon mein Ideal.“
Schließlich vollzog ich ganz offiziell, mit allen Ehren und Zeremonien, seinen Ritterschlag zu meinem Ideal und präsentierte es feierlich der ganzen Welt.
Es hatte begriffen, daß es sich nur durch mich verwirklichen kann. Nur dadurch, daß es meinen Taten, allem, allem, was ich mache, seine Weihe erteilt.
Seitdem arbeiten wir gemeinsam in einträchtiger Übereinstimmung an der Rettung der Welt.
Und falls es irgendjemand wagen sollte zu sagen: nicht an der Rettung, sondern an der Vernichtung, werde ich mit ihm ins Gericht gehen, wie er es verdient, ja und sogar auch noch ein wenig mehr...
Und mein Ideal wird mich blumig und beredt, ja staatsmännisch eloquent lobpreisen. Soll es sich nur unterstehen, mich nicht zu loben!
Das wird nie passieren!
Wird das wirklich nie passieren?Source of the quotationGefährliche Scheherezade, 1993

minimap