This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Ružičková, Nóra: ďaleko

Portre of Ružičková, Nóra

ďaleko (Slovak)

meravé ryby
ako hmlisté ihly
šikmo zapichnuté
do čistej ľadovej vody
nepostrehnuteľné vzdialené
keď
som si namočila prst
do ich šumiacej elektrickej krvi
ktorá
na svetle tak rýchlo
mení farbu
keď
som si ju naniesla
na pery a oblizla
hneď
som zabudla
na všetko nečervené

 PublisherModrý Peter
Source of the quotationParcelácia vzduchu
Bookpage (from–to)pp. 44
Publication date

minimap