This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Ružičková, Nóra: dyskretne połączenia (diskrétne spoje in Polish)

Portre of Ružičková, Nóra

diskrétne spoje (Slovak)

po zime s komplikovaným pôdorysom
plným krivolakých
sporo osvetlených chodieb
napokon vychádzame
aj my najavo
tápavo akoby nás niekto práve
výtriasol zo zadymených rukávov
odkrveným pohľadom čelíme
neľútostnému jasu
nechávame si
na jazyku
vybuchovať deň
po dni
explózie v spomalenom zábere
precedené
cez tisícky
husto tkaných plátien: číre klišé
dych po cele mesiace zašitý
v tlejúcom zamate
ale teraz už viac nie
teraz je
všetko znovu hladké
bez švov bez vôle

 PublisherModrý Peter
Source of the quotationParcelácia vzduchu
Bookpage (from–to)pp. 35
Publication date

dyskretne połączenia (Polish)

po zimie o skomplikowanych podstawach
po załamujących się skąpo oświetlonych korytarzach
w końcu i my wychodzimy na jawę
po omacku jakby nas właśnie ktoś
wytrząsł z zadymionych rękawów
niedokrwionym wzrokiem mierzymy się
z bezlitosnym blaskiem
pozwalamy by na języku
wybuchał nam dzień za dniem
eksplozje w zwolnionym ujęciu
przecedzone przez tysiące
gęsto tkanych płócien: przejrzyste klisze
oddech przez całe miesiące zaszyty
w tlejącym aksamicie
lecz teraz dalej już nie
teraz jest znów wszystko gładkie
bez szwów bez woli
i na policji leżą nasze serca
opatrzone błyszczącą glazurą
i łatwo czytelnym motywem

 PublisherPobocza
Source of the quotationPobocza nr 2 (28)

minimap