This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Ružičková, Nóra: obłość (oblosť in Polish)

Portre of Ružičková, Nóra

oblosť (Slovak)

všetky nahnité opadané aj tie ktoré sme nahryzli a odhodili
v okamihu zacelené – ovocná pleť sa napla a rozžiarila
vzlietli nahor
a vznášajú sa okolo nás ako bubliny
vzduch vyrobený
z pravej vody a výživného planktónu
ideme stále rovno nebadane sa vraciame
do východiskového bodu narážame na nové zhluky
plachtiaceho ovocia nárazy sú tlmené
ale citeľné
uvoľňujú sa vône miešajú sa rozptyľujú
z týchto okamihov keby sme ich pozbierali
keby sme ich ponavliekali na jedno poletujúce vlákno
mohlo
by byť už aj na celú večnosť

 PublisherModrý Peter
Source of the quotationParcelácia vzduchu
Bookpage (from–to)pp. 34
Publication date

obłość (Polish)

wszystkie nadgnite opadłe i te które nadgryźliśmy i odrzuciliśmy
w mgnieniu oka scalone - skóra owoców napięła się i rozbłysła
wzleciały w górę i unoszą się wokół nas jak bąbelki
powietrze wyprodukowane z prawdziwej wody i pożywnego planktonu
idziemy stale prosto nieoczekiwanie wracamy
do punktu wyjścia zderzamy się z nowymi gromadkami
unoszących się owoców zderzenia są przytłumione lecz odczuwalne
uwalniają się zapachy mieszają się rozpraszają
z tych chwil gdybyśmy je pozbierali
gdybyśmy je ponawlekali na jedno unoszące się włókno
mogło by być i na całą wieczność

 PublisherPobocza
Source of the quotationPobocza nr 2 (28)

minimap