This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Repka, Peter: I

Portre of Repka, Peter

I (Slovak)

V roku hortenzie, v krajine Akvitánia, bez dátumov,
ráno, otvorená knižnica,
počuť vôňu, vidieť zvuky, žiť v oblakoch bez vody,
Dio solo basta, oslobodiť kotvy, aj stĺpostojec kráča.

Je viac ciest
ako v hlave človeka?

Vykľačali sme si dlaždice kostolov na periférii
smoly a síry, ktoré držia pútnikov
ako rukojemníkov v chrámoch,
po ktorých steká krv.

Duša je taká veľká
ako miera jej lásky,
vedel Bernhard von Clairvaux

Z mútneho zla
nútené dobro
v
záhradách spiacich narcisov

Pri bránach
pútnikov
z kože zoderú.

 PublisherModrý Peter
Source of the quotationRelikvie anjelov
Bookpage (from–to)pp. 12-13

minimap