This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Różewicz, Tadeusz: Nazývám mlčením (Nazywam milczeniem in Czech)

Portre of Różewicz, Tadeusz

Nazywam milczeniem (Polish)

Nienazwane mogę nazwać słowem
mogę nazwać ojczyzną
miłością złotem różą
mogę wołać albo milczeć
mogę wymieniać kolory
morza wyspy ptaki owoce.
Wymieniam imię ukochanej
ojczyznę nazywam po imieniu
jedno słowo dwa razy powtarzam
nienazwane nazywam milczeniem.Nazývám mlčením (Czech)

Nenazvané mohu nazvat slovem
mohu nazvat vlastí
láskou zlatem r
ůží
mohu volat anebo ml
čet
mohu jmenovat barvy
mo
ře ostrovy ptáky ovoce
Vyslovuji jméno své milované
vlast naz
ývám jménem
jediné slovo opakuji dvakrát
nenazvané naz
ývám mlčením
minimap