This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Mickiewicz, Adam: Above water vast and pure... (Nad wodą ... in English)

Portre of Mickiewicz, Adam

Nad wodą ... (Polish)

Nad wodą wielką i czystą
Stały rzędami opoki,
I woda tonią przejrzystą
Odbiła twarze ich czarne;

Nad wodą wielką i czystą
Przebiegły czarne obłoki,
I woda tonią przejrzystą
Odbiła kształty ich marne;

Nad wodą wielką i czystą
Błysnęło wzdłuż i grom ryknął,
I woda tonią przejrzystą
Odbiła światło, głos zniknął.

A woda jak dawniej czysta,
Stoi wielka i przejrzysta.

Tę wodę widzę dokoła
I wszystko wiernie odbijam.
I dumne opoki czoła
I błyskawice - pomijam.

Skałom trzeba stać i grozić,
Obłokom deszcze przewozić,
Błyskawicom grzmieć i ginąć,
Mnie płynąć, płynąć i płynąć.Above water vast and pure... (English)

Above water vast and pure
Stood rows of mountain crags,
And the water's glassy deep
Mirrored their black brows.

Above water vast and pure
Black clouds rolled;
The water's glassy deep
Mirrored their mean shapes.

Above water vast and pure
Lightnings flash, thunders roar;
The water's glassy deep
Mirrors light, silence reigns.

And the water, ever pure,
Stands vast and clear.

Passing the proud crags,
Passing the lightning flash,
I see water all about
And mirror it in full.

Rocks must stand and threaten,
Clouds must carry rain,
Lightnings roar and vanish
As I drift on again.
minimap