This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Orbán Ottó: The Father of the People (A népek atyja in English)

Portre of Orbán Ottó

A népek atyja (Hungarian)

Istenkirály ki volt korlátlanabb, hatalmasabb?
Ő volt az út, az igazság, az élet, s főként a halál;
világa egyszerű, mint az orosz ruletté,
a piros golyó: azonosulás, a fekete: kivégzés ...
Egy röpke emberöltő, s látni ledöntött szobrainak élő modelljét –
a kisnövésű, bosszúálló, szorgos szervezőzsenit,
aki bicskával nyúlt bele egy működő óra szerkezetébe,
mert nem érte föl szívvel az eszmét, melynek nevében ölt.
Istenséghez isteni képzelőerő kell,
a kemény stratégia mellé egy csipet költészet is –
lélek és lelkiismeret nemcsak szivárványos szavak,
a hazugság előbb-utóbb kirohad a szilárdnak szánt kötőanyagból,
s a sírkőfaragó idő tüszkölve vési be a nemrég még rettegett cár nevét
Xerxész és Al Capone neve mellé, a közös emlékezetbe.PublisherMagvető Kiadó, Budapest
Source of the quotationOrbán Ottó összegyûjtött versei

The Father of the People (English)

Which monarch-cum-deity had fewer restraints or more power?
His was the way, the truth and the life, but chiefly the death;
his world was as simple as Russian Roulette,
the red ball, obedience: the black, execution...
A brief generation, to see his fallen statues' living original –
the short-assed, vengeful, industrious genius of organisation,
who dickered with his penknife in a functioning watch,
because he failed to grasp the ideal in whose name he murdered.
Divinity requires a godlike imagination,
a pinch of poetry to go with the hard-line of strategy –
conscience and soul are not merely words in a spectrum,
sooner or later the lie starts to rot in the firm-looking binding,
and chronically sneezing, time, the monumental mason, carves on the
tombstone
of common memory: Xerxes; Capone; the once fearful name of the
emperor.PublisherBloodaxe / Corvina

minimap