This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

József Attila: Not To Hit Back (Milyen jó lenne nem ütni vissza in English)

Portre of József Attila

Milyen jó lenne nem ütni vissza (Hungarian)

Mikor nagyokat ütnek rajtunk,
Milyen jó lenne nem ütni vissza
Se kézzel, se szóval,
Világitni a napvilággal,
Elaltatni az éjszakával,
Szólni a gyávaság szavával,
De sose ütni vissza.

Lelkeimmel pörölnöm kéne
S élvén is vagyok most a béke.
Kristály patakvíz folydogál
Gyémántos medrü ereimben.
Szelid fényesség az ingem
És béke, béke mindenütt,
Pedig csak én élek vele!...
Fölemelnek a napsugarak,
Isten megcsókolja minden arcom
És nagy, rakott szekerek indulnak belőlem
A pusztaság fele.Source of the quotationhttp://mek.niif.hu

Not To Hit Back (English)

When others keep hitting us badly,
How good it would be not to hit back,
Neither with hands nor with words,
To shine with the daylight,
Get sleep with the black night,
Speak with words of cowardice,
But never hit back.

With my souls I’d have to argue,
The way I live now is peace, too.
Crystal creek-water is running
In diamond beds of my blood vessels.
Gentle brightness is my shirt,
And peace, peace far and near,
Though it’s just me who lives by  it!...
Sun-beams raise me up,
God kisses all my faces
And huge, piled up carts start from inside me
Towards wilderness.Uploaded byN.Ullrich Katalin
Source of the quotationN. U. K.

minimap