This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

József Attila: Inventář je hotov (Kész a leltár in Czech)

Portre of József Attila

Kész a leltár (Hungarian)

Magamban bíztam eleitől fogva -
ha semmije sincs, nem is kerül sokba
ez az embernek. Semmiképp se többe,
mint az állatnak, mely elhull örökre.
Ha féltem is, a helyemet megálltam -
születtem, elvegyültem és kiváltam.
Meg is fizettem, kinek ahogy mérte,
ki ingyen adott, azt szerettem érte.
Asszony ha játszott velem hitegetve:
hittem igazán - hadd teljen a kedve!
Sikáltam hajót, rántottam az ampát.
Okos urak közt játszottam a bambát.
Árultam forgót, kenyeret és könyvet,
ujságot, verset - mikor mi volt könnyebb.
Nem dicső harcban, nem szelíd kötélen,
de ágyban végzem, néha ezt remélem.
Akárhogyan lesz, immár kész a leltár.
Éltem - és ebbe más is belehalt már.Source of the quotationhttp://mek.niif.hu

Inventář je hotov (Czech)

Sobě jsem důvěřoval od počátku -
což člověku, když nemá ani zlatku,
zatěžko nijak není. O nic více
než dobytku, když hyne bez vší píce.
Ač jsem se bál - na místě svém jsem obstál,
zrodil se, splynul, do popředí dostal.
Také jsem platil, co kdo požadoval,
kdo zdarma dal, toho si zamiloval.
Když se mnou žena hrála si a lhala,
já jsem jí věřil - ať má, co si přála!
Drhl jsem loď a vědrem v rukou mával.
Před moudrým panstvem hloupého jsem hrával.
Chléb, knihy, větrníčky prodával jsem,
noviny, básně - co šlo líp tím časem.
Ne v slavném boji ani na provaze,
v loži, jak doufám, skončím bez nesnáze.
Buď jak buď - inventář je hotov celý,
žil jsem - z čehož i jiní smrt už měli...minimap