This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Černík, Michal: Smrť víchrov (Smrt vichrů in Slovak)

Portre of Černík, Michal
Portre of Janík, Pavol

Back to the translator

Smrt vichrů (Czech)

Nechtěj obývat vichry,
i když nejsilnější jsou na vrcholcích a pláních.
Bezvětří bude jejich smrt.
Zůstane po nich jen to,
co neměly sílu zničit.
Skála před vichry neuhne
a ohnutá stébla trav se opět napřímí.
Tak i vichry dějin jsou bez milosti záhubné
a nakonec se pokaždé samy vysílí až k smrti.
Lidé pod nohama znovu pocítí majestát země a života
a domy z trosek vstanou jako při vzkříšení.Uploaded byRépás Norbert
PublisherNakladatelství: Drábek Antonín
Source of the quotationNechtěj obývat vichry, ISBN: 978-80-87283-08-0
Publication date

Smrť víchrov (Slovak)

Nechci obývať víchry,
aj keď najsilnejšie sú na vrcholoch a pláňach.
Bezvetrie bude ich smrť.
Zostane po nich len to,
čo nemali silu zničiť.
Skala pred víchrami neuhne
a ohnuté steblá tráv sa opäť vzpriamia.
Aj víchry dejín bez milosti prinášajú záhubu
a napokon sa vždy samy vysilia až na smrť.
Ľudia pod nohami znova pocítia majestát zeme a života
a domy z trosiek vstanú ako pri vzkriesení.Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationpavoljanik.sk
Publication date

minimap