This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Frantinová, Eva: Nad Bachovým portrétom (Nad Bachovým portrétem in Slovak)

Portre of Frantinová, Eva
Portre of Janík, Pavol

Back to the translator

Nad Bachovým portrétem (Czech)

Kapka kantorského úsměvu
vystrčila růžku
až je vidět sklovinu
Zdánlivý svatotomášský blahobyt

Pojď
řekla jsem gramofonu HC - 10
budeme tuto noc destilovat
jeho úsměv
Důsledně
Až do konce začátků
a na vlastní bubínky se přesvědčíme
že stránky dějin smutku
jsou zažloutléUploaded byRépás Norbert
Source of the quotationEva Frantinová
Publication date

Nad Bachovým portrétom (Slovak)

Kvapka učiteľského úsmevu
vystrčila rožtek
až vidieť sklovinu
Zdanlivý svätotomášsky blahobyt

Poď
povedala som gramofónu HC – 10
budeme túto noc destilovať
jeho úsmev
Dôsledne
Až do konca začiatkov
a na vlastné bubienky sa presvedčíme
že stránky dejín smútku
sú zažltnutéUploaded byRépás Norbert
Source of the quotationpavoljanik.sk

minimap