This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Sýs, Karel: Jesenná vlhkosť (Podzimní vlhkost in Slovak)

Portre of Sýs, Karel
Portre of Janík, Pavol

Back to the translator

Podzimní vlhkost (Czech)

Tam kde se dva stromy stýkají
vždy nejkrásněji prší
už první jívy natáhly
své slabikové uši

Ty první jívy smuteční ...

Po řece táhne vítr za vlasy
schovanky jimž nedá dorůst do krásy

Nebe vody k nebi vzduchu čníUploaded byRépás Norbert
PublisherOnufrius
Source of the quotationVelká kapesní láska

Jesenná vlhkosť (Slovak)

Kde sa dva stromy stýkajú
tam najkrajšie vždy prší
A prvé vŕby natiahli
už svoje tenké uši

Tie prvé vŕby smútočné...

Po rieke ťahá vietor za vlasy
chovanky nedozreté do krásy

Nebo vody k nebu vzduchu čnieUploaded byRépás Norbert
Source of the quotationpavoljanik.sk
Publication date

minimap