This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Sýs, Karel: (Už vidím čo ma čaká) ((Už vidím co mě čeká) in Slovak)

Portre of Sýs, Karel
Portre of Janík, Pavol

Back to the translator

(Už vidím co mě čeká) (Czech)

Už vidím co mě čeká
ak hudby hrejte dál
Vzpomínáš - blesk rozcuchal alej
a hrom ji učesal
A ve vlasech ti vyslanci
kostelní vůně jdou
Už vidím tu fůru básní
zas žádnou veselouUploaded byRépás Norbert
PublisherOnufrius
Source of the quotationVelká kapesní láska
Publication date

(Už vidím čo ma čaká) (Slovak)

Už vidím čo ma čaká
nech pokračuje bál
Blesk rozstrapatil stromy
a hrom ich učesal
A vo vlasoch máš vyslancov
kostolnej vône šík
Už vidím kopu básní
smutných a smutnejších.Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationpavoljanik.sk
Publication date

minimap