This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Nezval, Vítězslav: RÓBERT DÁVID-BALLADÁK 52. Az ötvenkettedik, búcsút mondó ballada (Balada padesátá druhá na rozloučenou in Hungarian)

Portre of Nezval, Vítězslav

Balada padesátá druhá na rozloučenou (Czech)


(Z 52 hořkých balad věčného studenta Roberta Davida)
Je večer. Stojím u půdy
a venkou zvoní klekání.
Sbohem, mé sny a přeludy,
kočky a jejich sténání.
Tak buďte tiše, potkani,
svédkové šílených mých nálad.
Zde máte za své čekání
mých dvápadesát hořkých balad.

Vy znáte moje osudy.
Což i vám hrůzu nahání
skřípavá píseň pobudy?
I vy jste z ráje vyhnáni.
Je nejvyšší čas na spaní,
dojezte si svůj čerstvý salát
a poslyšte mé pokání,
mých dvápadesát hořkých balad.

Jen uložte se za sudy.
Což nejste ještě nažraní?
Pryč, ušetřte mě ostudy.
Chci zemřít sám – a v ústraní.
Mě také kdekdo vyhání.
Můj krb už dávno přestal sálat.
Co zbylo z mého nadání?
Mých dvápadesát hořkých balad.


Poslání
Skončil jem svoje poslání.
Smrt jede. Už ji slyším cválat.
Či snad mě přece zachrání
mých dvápadesát hořkých balad?Uploaded byEfraim Israel
PublisherHost - vydavatelství, s.r.o.
Source of the quotationVítězslav Nezval: Básně
Bookpage (from–to)112-113
Publication date

RÓBERT DÁVID-BALLADÁK 52. Az ötvenkettedik, búcsút mondó ballada (Hungarian)

("Az örök diák Róbert Dávid 52 keserű balladája" című, önálló kötetben, álnéven kiadott ciklusból)


Állok a kemény talajon,
odakint kong az estharang.
Agyő, álmaim, vízióm,
macskám és minden macskahang.
Figyeljetek, patkány, varangy,
tébolyaim tanúi máig;
most megkapjátok itt, alant,
e könyv kesernyés balladáit.

Sorsom ismeritek bizony.
Csavargó kezében a lant
nektek is csikorgó iszony?
Rátok se menny vár, csak a hant,
halljátok hát a "Vége van!"-t,
ti, kik rágcsáltok mindhalálig,
s azt, mi vezeklésben fogant:
könyvem kesernyés balladáit.

Mars! van nyugodni régi rongy.
Vagy gyomrotokban papi pang?
Szégyent hoztok rám, sok bolond!
Hát haljak egy zugban magam.
Kivernek úgyis, hontalant,
tűzhelyem rég üresen ásít.
Mit hagy meg az élet-kaland?
Könyvem kesernyés balladáit.


Ajánlás
Megállok, költő és bitang,
már nyargal, jön, itt a halál, itt.
Talán mégis megváltanak,
könyvem, kesernyés balladáid?Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationsaját fordítás

minimap