This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Gellner, František: Hirtelen megremeg a lelkem (Náhle se zachvěje má duše in Hungarian)

Portre of Gellner, František

Náhle se zachvěje má duše (Czech)

Pro fixní ideje
mám dithyramby na rtu,
své všechny naděje
na jednu sázím kartu.

Pro fixní ideje
se biju v ohni prudkém. —
Až náhle zachvěje
se duše trapným smutkem.

Se srdcem vyprahlým
a pustým vystřízlivím
a mrtvým vznětům svým
se ironicky divím.Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationhttps://cs.wikisource.org/wiki/Po_nás_ať_přijde _potopa/Náhle_se_zachvěje_má_duše

Hirtelen megremeg a lelkem (Hungarian)

Rögeszmém szép, remek,
kardalt zengek eszemmel,
minden reményemet
én egy lapra teszem fel.

Rögeszmém szép, remek,
én tűzbe megyek érte. —
Hirtelen megremeg
lelkem, mert bánat érte.

A szívem puszta, ím,
józan, nem is sajog ma;
kioltom lángolásaim,
gúnyosan mosolyogva.Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationsaját fordítás

minimap