This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Gellner, František: A sors kezéből morzsa hull (Drobky pod stůl hází nám osud in Hungarian)

Portre of Gellner, František

Drobky pod stůl hází nám osud (Czech)

Drobky pod stůl hází nám osud,
ostatní vše je nicota.
Alkohol ještě je! Holky jsou posud!
Jsou ještě radosti života!

Žena jak žena. V života vraku
konečně jedno vše bude ti.
Jedna ubíjí něhou svých zraků,
druhá jedem svých objetí.

Šetřiti léty, jež nemají ceny,
v tom velká moudrost nevězí.
Dobré je opium, alkohol, ženy,
schází-li schopnost k askezi.

Askety vycházeti vidím
z téhož jak já na svět názoru,
stejně jak oni nenávidím
rozumy dobráckých pastorů.

Jsem smutný mládenec, rouhavý cynik,
v rozpuku mládí zhořkl mi svět,
v ovzduší krčem a zápachu klinik
vypučel písně mé jedový květ.

Děkuju bohu a děkuju čertu
za plaché chvíle prchavý dar.
Života číši jsem naklonil ke rtu,
piju z ní smutek a bolest a zmar.Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationhttps://cs.wikisource.org/wiki/ Radosti_%C5%BEivota/Drobky_pod_st%C5%AFl _h%C3%A1z%C3%AD_n%C3%A1m_osud

A sors kezéből morzsa hull (Hungarian)

A sors kezéből morzsa hull rád,
minden egyéb csak sár, rögök.
De pia van még! S vannak a kurvák!
Vannak még idele örömök!

Nő ide, nő oda, roncs az élet,
végül is minden egykutya.
Vagy bedőlsz te a gyönge szemének,
vagy annak, hogy az a nő buja.

Mértékletességetekre hányok,
nem olyan nagy és bölcs tan az.
Mi a jó? Ópium, pia, a lányok,
ha már aszkéta nem maradsz.

Az aszkétáknak, akárki lássa,
és jómagamnak a nézete egy:
a jóságos papok okoskodása
mint nekik, nekem is agyamra megy.

Bús ifju vagyok, cinikus, hitetlen,
keserű lett nékem az agg világ,
lebujok s kórházak mélye a kertem,
ott nőtt a dalom: méregvirág.

Neked is, isten, neked is, ördög,
a röpke pillanatot köszönöm.
Az életpohárba csak örömöt töltök,
s mit iszom belőle, bürök csak, üröm.Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationsaját fordítás

minimap