This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Gellner, František: A jövőmben nagy, komoly utazás van (A nastává mi, tuším, vážná jízda in Hungarian)

Portre of Gellner, František

A nastává mi, tuším, vážná jízda (Czech)

     

A nastává mi, tuším, vážná jízda.
Před sebou samým v dálku utíkám.
Mé srdce, to si bezstarostně hvízdá
a rozum ptá se nudně kudy kam.

Buď s bohem, podunajská metropole,
ulice křivé, jež jste patřily
na mne, jak ztrácím klobouky a hole
za tmy se domů klátě opilý.

Na Prater jistě stěží zapomenu,
kde hýříval jsem často za noci.
Za večeři tam koupí člověk ženu
s nádavkem venerických nemocí.

Hotely vždycky budou žít v mé touze
s portýry zdvořilými u vrátek,
s pokoji pro dva s jedním ložem pouze
a s legiony drobných Holátek.

Na policii budu myslit v světě,
jíž osoba má spáti nedala,
která v mém opuštěném kabinetě
spisy a třaskaviny hledala.

A s chantany se těžce loučit budu,
v nichž večer chudý sbor své písně pěl,
i s kavárnami. Mám tak rád jich nudu.
Dvě mladá léta jsem v nich prodřepěl.Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationhttps://cs.wikisource.org/wiki/ Radosti_%C5%BEivota/ A_nast%C3%A1v%C3%A1_mi, _tu%C5%A1%C3%ADm,_v%C3% A1%C5%BEn%C3%A1_j%C3%ADzda

A jövőmben nagy, komoly utazás van (Hungarian)

A jövőmben nagy, komoly utazás van:
elszökök magam elől, el, tova.
Fütyörész szívem, gondtalan, vidáman,
eszem unottan kérdi: Eh, hova?

Maradj te, dunaparti város, itten,
ti görbe utcák, akik láttatok,
kalapom, holmim amint elveszítem,
amint ittasan hazaballagok.

Nem felejtem el, mi is az a Práter:
gyakran dőzsöltem ott éjfélfele.
Nőt kaphat ott a magamfajta fráter
egy vacsoráért, s nemibajt vele.

A szállodákat őrzi majd a vágyam,
szép portásaik arcán az erényt,
és kétszemélyes, egyágyas szobákban
egy légiónyi símabőrü lényt.

Gondolok a rendőrökre örökre,
kiket nem hagytam én aludni tán,
s otthagyott dolgozószobámba törve
turkáltak iratok s bombák után.

Nehéz lesz itthagynom a kabarét, a tarkát,
s benne a gyatra kórusok dalát,
a kávéházak jótékony unalmát,
hol két ifjú évem seggeltem át.Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationsaját fordítás

minimap