This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Vrchlický, Jaroslav: Damoklész kardja III. (Meč Damoklův III. in Hungarian)

Portre of Vrchlický, Jaroslav

Meč Damoklův III. (Czech)

     Sleť tedy již
a nenechej mne čekat – – –
     již je to tíž
se stále tebou lekat,
po plodech Tantala jen chvějným okem těkat!

     Duch můj chce žít
a srdce mé chce tlouci!
     ret můj chce pít,
co v změně nehynoucí
dá život nesmírný a hřející a vroucí!

     Jsi stará Smrt?
jsi nutný všeho konec?
     Jsem zvěř? Jsi chrt?
Jsem lup? a jsi ty honec?
Na úder čekáš jen, na pohřbu mého zvonec?

     Či je ti vhod,
že mám se stále řítit,
     tvůj lesklý hrot
na šíji stále cítit?
a nemám odvahy sám do dlaně jej chytit?

     Což, přelude,
nezmizíš přece jednou?
     což nebude
kdy pausy v muku bědnou?
což ruce andělů se v štít mi nepozvednou? – –

     Sleť tedy, sleť! –
Však ty se nehneš ani!
     Uznej a hleď,
toť horší umírání,
tak z noci k jitru až tě tušit nad svou skrání!

     Nuž tedy viz,
jak tobě se již směji!
     Již zmiz, či vis,
já dál svou píseň pěji,
tu hroznou úzkosti a děsu epopeji!Uploaded byEfraim Israel
PublisherELTE Szláv Filológia Tanszék
Source of the quotationCseh költők antológiája
Bookpage (from–to)430
Publication date

Damoklész kardja III. (Hungarian)

     Ess már le, kés,
Várás, ne légy a részem!
     Oly kínos és
Terhes élnem a félszben,
Tantaluszi réten csak szemmel legelésznem!

     Ütni kiván
A szívem mint harangok,
     Habzsolni szám
Múlóból nem-mulandót,
Amit az irdatlan, forrongó élet alkot!

     „Halál“ neved?
„Az elkerülhetetlen“?
     Én vad, te eb?
Én zsákmány, te az ellen?
Lélekharangra vársz, hogy dőlnék sírba menten?

     Mért jó neked
Folyvást sarkamba‘ lenni?
     Az éledet
Nyakam szirtjére tenni?
És hogy nincs merszem azt magam kezembe venni?

     Te rossz lidérc,
Mikor tűnsz végre innen?
     Hát nem kimélsz,
Nem szünetel a kín? Nem?
Mentőangyalokban sem engeded te hinnem?

     Ess már le, ess! –
Nem moccansz, félszre oktatsz!
     Less ide, less!
Lásd, meghalni se rosszabb,
Mint éjjel tégedet érezni órák hosszat!

     De bármi vagy,
Én rád a nyelvem öltöm!
     Tűnj vagy maradj,
Míg itt vagyok a földön,
Én írok, s iszonyom e poémába költöm!Uploaded byEfraim Israel
PublisherELTE Szláv Filológia Tanszék
Source of the quotationCseh költők antológiája
Bookpage (from–to)431
Publication date

minimap