This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Toman, Karel: Advent (Advent in German)

Portre of Toman, Karel

Advent (Czech)

I chodil anděl boží
v ten dlouhý truchlý advent po Cechách.
Na varhany mu větry hrály,
dveře se nad ním samy otvíraly
a provázely ho neviditelné kůry:
Rosu dejte, nebesa, shůry.

A mluvil anděl boží,
kde vešel v dům: Buď statečný a věř!
A dětem zahořely tváře
radostí, silou z nebeské té záře
a matkám i otcům spadla z prsou můra.
Aleluja, aleluja.

Tak žehnal anděl boží
a sílil mdlé. Buď statečný a věř!
Před osudem a před věčností
jest víra a statečnost nejvyšší ctností.
Všem, kdo pevně věří,
vždycky se v dálce spasné jitro šeří.Advent (German)

Und es ging der Engel Gottes
im langen, traurigen Advent durch Böhmen.
Die Winde spielten Orgel vor,
es öffnet sich von selbst das Tor,
und unsichtbare Chöre loben:
Ihr Himmel, spendet Tau von oben!

Und es sprach der Engel Gottes,
als er eintrat in ein Haus: Sei standhaft, glaube!
Den Kindern wurden rot die Wangen,
von Freude, Himmelskraft und Glanz umfangen,
und den Eltern leichter in der Brust war.
Halleluja, Halleluja.

So segnete der Engel Gottes
und stärkte Schwache. Sei standhaft, glaube!
Vor Verhängnis, vor der Ewigkeit
sind höchste Tugend Glaube, Standhaftigkeit.
Jedem, der fest glauben mag,
dämmert fern Erlösungstag.
minimap