This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Toman, Karel: Zárí

Portre of Toman, Karel

Zárí (Czech)

Můj bratr dooral a vyzpráh koně.
A j ak se stmívá,
věrnému druhu hlavu do hřívy
položil tiše, pohladil mu šiji
a zaposlouchal se, co mluví kraj.

Zní zvony z dálky tichým svatvečerem;
modlitba vesnic stoupá chladným šerem.
Duch země zpívá: úzkost, vira, bolest
v jediný chorál slily se a letí
k věčnému nebi.

Svatý Václave,
nedej zahynouti
nám ni budoucím.
minimap