This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Neruda, Jan: Love came (Ach prišla láska in English)

Portre of Neruda, Jan

Ach prišla láska (Czech)

Ach přišla láska s milým žebronéním
a zaklepala stoudné na mé dvéře,
já vroucí dívku chladným okem méře
   ji hrubé odbyl: „Pozděj!”

A přešla leta, s tklivým žebronéním, .
svou všechnu nádéj mdlým už okem méře,
jsem klepal sám na lásky bílé dvéře,
   a zvnitř to znělo: „Pozdě!”Love came (English)

Love came to me with tender supplication
And shamelessly sought entrance to my nook,
I gauged the maiden with a chilling look
  And gruffly mumbled: "Later."

The years passed by. With a mournful supplication
Measuring hopes with a weary, feeble look,
Alone I sought to enter loves white nook.
  A voice replied: "Too Late. "
minimap