This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Hrubín, František: Az éjszakai égboltról négysoros strófa (Čtyřverší o noční obloze in Hungarian)

Portre of Hrubín, František

Čtyřverší o noční obloze (Czech)


Leže si naznak v trávě, jež se blyští,
co vidíš a co slyšíš mezi snem?
- Hemžení hvězdná jako v mraveništi
a ticho jako v úlu vymřelém.Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationhttp://members.chello.sk/miro.mandak/ lyrika3.html#A11

Az éjszakai égboltról négysoros strófa (Hungarian)

A villogó fűben hátrahajoltan
mit látnak-hallanak az álmaid?
– Csillagnyüzsgést, akár egy hangyabolyban,
és kipusztult kaptárok csendjeit.Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationsaját fordítás

minimap