This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Jirous ("Magor"), Ivan Martin : (Hogyha bajt jósolnak neszek egyszerre vallásos leszek...) ((V neštěstí se vždycky hbitě vracím k religiozitě...) in Hungarian)

(V neštěstí se vždycky hbitě vracím k religiozitě...) (Czech)

V neštěstí se vždycky hbitě
vracím k religiozitě
jak se však trochu zabydlím
tak se zas ani nemodlím

(Přimluvit by se snad měli
světci v nikách na průčelí
se sv. Hugem s labutí
Odpustit můžeš mi jen Ty)

V patře nade mnou dvacet dva andělů
přilepilo se na pilastry
deset let dvacet v údělu
lidi zde mají hrozné flastry
Sedí v kostele kolem mne
Ne věčná lampa zemní plyn
na jejich tváře vrhá stín

Bože je teprv poledne
nebo pad na svět soumrak už?
Je bomba jenom velký nůž?
Poslední listí vítr rve
na dvoře z hlohů nebo se
zazelenají poznovu? řekni mi

Je kolem nebes taky kůra
jako na stromech na zemi?
Nebo jen kůry andělské
obklopují Tě v slávě Tvé?
Je oheň v srdci prázdnoty?
Jsi v prázdnotě to Bože Ty?

Mrazivý sever horký jih
Je pupek světa v Kartouzích?
Jako tu šíji labutí
kdo mě ohýbá Pane Ty?

Bez oltáře je presbytář
od hořáků jde pekla zář
Modlím se vždycky v neštěstí
Kamenným světcům na tvářích
jemný déšť jemně šelestí


(1981-85)Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationhttp://slovoasmysl.ff.cuni.cz/node/298

(Hogyha bajt jósolnak neszek egyszerre vallásos leszek...) (Hungarian)

Hogyha bajt jósolnak neszek
egyszerre vallásos leszek
ám ha utána megszokom
az imát újra elhagyom

(Közbenjárhatnának talán
a szentek a dóm homlokfalán
szent Hugó meg a hattyai
Csak Te tudsz megbocsájtani)

A karzaton fölöttem huszonkét angyalok
a pilaszterre mind szárnyat ragaszt
tíz év vagy mondjuk húsz jutott
a népeken szörnyű ragtapasz
Itt templomoznak körülem
Nem öröklámpa városi gáz
vet árnyat az arcra hogy ne fázz

Szent Isten még csak dél van itt
s már bealkonyul a világ?
A bomba csak kés ha bevág?
A szél holt levelet szakít
galagonyáról vagy pedig
kizöldülhetnek újra? mondd meg nekem

A menny körül ágak karok
vannak mint fán a földeken?
Vagy csak az angyalok kara
vesz körül s dicsőít dala?
Üres űrnek van-e tüze?
Isten az űrben Te vagy-e?

Dermesztő észak dél heve
A börtön világ-köldöke?
Hattyúnyakalakúra le
hátam Uram ki nyomja Te?

A szentélyház oltártalan
lámpákban pokol lángja van
Bajban mindig imádkozok
Kőszenteimnek arcain
harmateső halkan csorogUploaded byEfraim Israel
Source of the quotationsaját fordítás

minimap