This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Křesadlo, Jan: XII. And blossoms reborn with each spring day (XII. A květ, jenž s každým jarem vzniká in English)

Portre of Křesadlo, Jan
Portre of Pinkava , Václav Z. J.

Back to the translator

XII. A květ, jenž s každým jarem vzniká (Czech)

A květ, jenž s každým jarem vzniká,
ji ze všech šperků nejvíc zdobí.
Přečkala zatím všechny doby,
je z kamene a neutíká.

Láká mne také její šíje,
leč, upřímně a bez frází:
Slavík, ten v kleci dobře žije,
však sedmihlásek zachází.

Hledal jsem v starém kalendáři,
jaká je na to pranostika,
kdy vlastně půjdou k čertu - lháři !

Kdy ale půjdou, to se neví.
Zdá se, že na to nejsou zpěvy
a načechraná erotika.Uploaded byRépás Norbert
PublisherVzdorověnec, překladatelova vlastní reakce na Seifertův Věnec Sonetů, dokončeno 1.8.1995
Source of the quotationkresadlo.cz

XII. And blossoms reborn with each spring day (English)

And blossoms reborn with each spring day
Adorn her, jewels surpassing all.
No troubled age so far made her fall,
She's made of stone, does not run away.

I also am drawn to ther neckline,
But simply, saying what I mean:
The Nigthingale, caged, survives just fine,
But not the Warbler Icterine.

Through an old Almanac I did flit,
To find out when finally they'd pay
The devil's dues - when they'll have to quit !

Nobody seems to reveal that date.
There seem no songs writtena round that fate
And erotic words in fluffed-up play.Uploaded byRépás Norbert
PublisherCounter-garland, written in reaction to and during translation of Jaroslav Seifert's Wreath of Sonnets, completed on August 1, 1995
Source of the quotationkresadlo.cz

minimap