This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Translations from Hungarian

Choose the language of the translation

Czech   English   German   Polish   Slovak  

In English

22 December, 1970 {N. Ullrich Katalin} (1970. december 22.) – Pilinszky János
2x2 {N. Ullrich Katalin} (2x2) – Fodor Ákos
A 27281 {Gömöri, Mari} (A 27281) – Röhrig Géza
A beetle locked in amber's hold {Kery, Leslie A.} (Borostyánkőbe zárt bogár) – Hajnal Anna
A Belated Flower For Ilona Legeza's Tomb {N. Ullrich Katalin} (Egy szál kései virág Legeza Ilona sírjára) – Pintér Tibor
A bit of grammar {Kery, Leslie A.} (Kis nyelvtan) – Radnóti Miklós
A chime of bells {Kery, Leslie A.} (Harangjáték) – Juhász Gyula
A choice {Ország-Land, Thomas} (Választás) – Mezei András
A decade later {Kery, Leslie A.} (Tíz év után) – Balla Zsófia
A Dreamt Rhyme Put Into Verse {N. Ullrich Katalin} (Álmodott rím versbe szerkesztése) – Ferencz Győző
A found caravan journal {Kery, Leslie A.} (Megtalált karaván-napló) – Illyés Gyula
A Ground For Divorce {N. Ullrich Katalin} (Válóok) – Sebestyén Péter
A hesitant ode {Ország-Land, Thomas} (Tétova óda) – Radnóti Miklós
À la recherche… {Ország-Land, Thomas} (À la recherche…) – Radnóti Miklós
A madrigal for autumn {Kery, Leslie A.} (Őszi madrigál) – Hárs Ernő
A memory {Barabas Gabor} (Emlék (Aj, feszeskemellü...)) – Radnóti Miklós
A New Grade of Crisis {N. Ullrich Katalin} (Újabb válság-fok) – Fodor Ákos
A Partly Kissed Kiss {N. Ullrich Katalin} (Félig csókolt csók) – Ady Endre
A Piece Of Poetry {N. Ullrich Katalin} (Költemény) – Pilinszky János
A Scaffold In Winter {N. Ullrich Katalin} (Vesztőhely télen) – Pilinszky János
A Side-Glance Is Enough {N. Ullrich Katalin} (Elég egy oldalpillantás) – Csukás, István
A strain {Kery, Leslie A.} (Dal) – Heltai Jenő
A Tale {Kery, Leslie A.} (Mese) – Juhász Gyula
A Tale About How People Love {N. Ullrich Katalin} (Mese arról, ki hogyan szeret [video]) – Somlyó György
A teaching about love {Kery, Leslie A.} (Tanítás a szerelemről ) – Baranyi Ferenc
A Trenchcoat on Eastern Europe's Nail {Gyukics Gábor} (Lódenkabát Keleteurópa szegén) – Hervay Gizella
About a genius' patchwork {Czire Szabolcs} (Egy zseni fércművéről) – Fodor Ákos
About forms {Czire Szabolcs} (A formákról) – Fodor Ákos
About God {Czire Szabolcs} (Istenről) – Nemes Nagy Ágnes
About My Ladybird {N. Ullrich Katalin} (Katicabogaramról) – Eörsi István
About personality {Czire Szabolcs} (Az egyéniségről) – Fodor Ákos
Above Hibernitia On The Mountain {N. Ullrich Katalin} (Hibernitia felett a hegyen) – Sebestyén Péter
Absence {N. Ullrich Katalin} (Hiány) – Pintér Tibor
Accident {N. Ullrich Katalin} (Baleset) – Pilinszky János
Across a life {Czire Szabolcs} (Egy életen keresztűl) – Pilinszky János
Adagio {Kery, Leslie A.} (Adagio) – Weöres Sándor
Adam {Czire Szabolcs} (Ádám) – Fodor Ákos
Admonition {Czire Szabolcs} (Intelem) – Pilinszky János
Adults {N. Ullrich Katalin} (A felnőttek) – Fodor Ákos
Adventure {Czire Szabolcs} (Útikaland) – Fodor Ákos
Advice {N. Ullrich Katalin} (Útravaló) – Fodor Ákos
After Anna {Kery, Leslie A.} (Anna után) – Juhász Gyula
After April Rain {Czipott, Peter} (Áprilisi eső után) – Radnóti Miklós
(after funeral) {N. Ullrich Katalin} ((temetés után)) – Benő Attila
After the resurrection {Kery, Leslie A.} (Föltámadás után) – Juhász Gyula
Afternoon, october {Ország-Land, Thomas} (Október, délután) – Radnóti Miklós
Agonia christiana {Kery, Leslie A.} (Agonia christiana) – Pilinszky János
All Souls' Day {Kery, Leslie A.} (Halottak napja) – Baka István
All The Rest Is Mercy {N. Ullrich Katalin} (A többi kegyelem) – Pilinszky János
All's well my Lord {Kery, Leslie A.} (Rendben van, Uristen) – Ady Endre
Alone by the sea {Ország-Land, Thomas} (Egyedül a tengerrel [video]) – Ady Endre
Among the graves of strangers {Kery, Leslie A.} (Idegen sírok közt) – Juhász Gyula
An Evening Question {Tótfalusi István} (Esti kérdés [video]) – Babits Mihály
An Exercise {N. Ullrich Katalin} (Egy gyakorlat) – Fodor Ákos
An invitation {Kery, Leslie A.} (Hívogató) – Tóth Árpád
And I'll Watch {N. Ullrich Katalin} (Majd elnézem) – Pilinszky János
And I’ll Smile {N. Ullrich Katalin} (És mosolygok) – Demény Ottó
And Yet {N. Ullrich Katalin} (Mégse) – Pilinszky János
Angry For And Not Against You {N. Ullrich Katalin} (Érted haragszom, nem ellened) – József Attila
Anitra we die {P. T.} (Anitra meghalunk) – Tamkó Sirató Károly
Anna forever {Kery, Leslie A.} (Anna örök [video]) – Juhász Gyula
Anna is eternal {Szabados Tamás} (Anna örök [video]) – Juhász Gyula
Answer {N. Ullrich Katalin} (Felelet) – Pilinszky János
Answer yourself {Czire Szabolcs} (Magadnak felelj) – Fodor Ákos
(Ap)peal* {N. Ullrich Katalin} (Szó) – Kiss Judit Ágnes
Apocryph {Czire Szabolcs} (Apokrif) – Pilinszky János
Application {N. Ullrich Katalin} (Kérvény [video]) – Szilágyi Domokos
Armenian Gravestones {Zollman, Peter} (Örmény sírkövek) – Kányádi Sándor
Arrival of the Lord {Kery, Leslie A.} (Az Úr érkezése) – Ady Endre
Ars poetica {Ország-Land, Thomas} (Ars poetica) – Heltai Jenő
Ars Poetica {N. Ullrich Katalin} (Ars poetica) – Fodor Ákos
[As the sea] {N. Ullrich Katalin} ([Ahogy a tenger] ) – Fodor Ákos
Asynchronous {N. Ullrich Katalin} (Aszinkron) – Fodor Ákos
At a nudist beach {Kery, Leslie A.} (Nudista strandon) – Utassy József
At last {Székely, John} (Végül) – József Attila
At the Hungarian border {Faludy György} (Magyarország, a határon) – Faludy György
At The Nearby Table {N. Ullrich Katalin} (A szomszéd asztalnál) – Szilágyi Domokos
Attraction {N. Ullrich Katalin} (Vonzás) – Pintér Tibor
Aufklärung {Czire Szabolcs} (Aufklärung) – Fodor Ákos
Autumn {N. Ullrich Katalin} (Ősz) – József Attila
Autumn Card {N. Ullrich Katalin} (Őszi anzix) – Sebestyén Péter
Autumn prayer {Ország-Land, Thomas} (Három őszi könnycsepp [video]) – Ady Endre
Autumn Sketch {N. Ullrich Katalin} (Őszi vázlat) – Pilinszky János
Autumn sounds {Ország-Land, Thomas} (Az őszi lárma [video]) – Ady Endre
Axiom (Besides love) {N. Ullrich Katalin} (Axióma [A szeretésen]) – Fodor Ákos
Axiom (God's not believer) {Czire Szabolcs} (Axióma [Isten nem hívő]) – Fodor Ákos
Axiom (whereso) {N. Ullrich Katalin} (Axióma (ahol)) – Fodor Ákos
Axiom [whoever is not] {Czire Szabolcs} (Axióma [ki nem vigasztal]) – Fodor Ákos
Back in St Petersburg {P. Zollman} (Szentpéterváron újra) – Baka István
Backwards {N. Ullrich Katalin} (Visszafele) – Pilinszky János
Bad Exposure {N. Ullrich Katalin} (Rossz fölvétel) – Pilinszky János
Baedekker {Dányi Dániel} (Bedekker [video]) – Erdős Virág
Balaton {Peters, Katarina} (Balaton) – Tóth Krisztina
Ballad {N. Ullrich Katalin} (Ballada) – József Attila
Ballad of a poor man {Kery, Leslie A.} (Szegényember balladája) – József Attila
Barbarian Autumn Lines (detail) {N. Ullrich Katalin} (Barbár őszi vers (részlet)) – Csoóri Sándor
Barefooted Psyche {N. Ullrich Katalin} (Mezítlábas Psyché) – Tóth Imre
Bargain {Van Horn Andrea} (Alku) – Cseke Gábor
[Bars? wall?] {N. Ullrich Katalin} ([Rács? fal?] ) – Fodor Ákos
Basho-echo {Czire Szabolcs} (Bashō-visszhang) – Fodor Ákos
Basho-Hommage {N. Ullrich Katalin} (Basho-hommage) – Fodor Ákos
Be Not Afraid {N. Ullrich Katalin} (Ne féljetek) – Jókai Anna
Because we're seated facing… {Kery, Leslie A.} (Mert szemben ülsz velem... [video]) – Illyés Gyula
Because you love me {Peters, Katarina} (Mert engem szeretsz) – Ady Endre
Beckoning [video] {Ország-Land, Thomas} (Az ágyam hívogat) – Ady Endre
Before {N. Ullrich Katalin} (Mielőtt) – Pilinszky János
Before Epiphany {N. Ullrich Katalin} (Vízkereszt előtt) – Sebestyén Péter
Before the storm {Ország-Land, Thomas} (Vihar előtt) – Radnóti Miklós
Begging To Stay {N. Ullrich Katalin} (Marasztaló) – Rafi Lajos
Behind God’s Back {Zollman, Peter} (Isten háta mögött) – Kányádi Sándor
Belated Lament {Székely, John} (Kései sirató) – József Attila
(belated spring) {N. Ullrich Katalin} ((megkésett tavasz)) – Benő Attila
Below the belt {Kery, Leslie A.} (Övön alul) – Szilágyi Domokos
Beneath Pannonia’s sky {Ország-Land, Thomas} (Pannon ég alatt) – Gergely Ágnes
Between autumn and spring {Tótfalusi István} (Ősz és tavasz között) – Babits Mihály
Big City Icons {Csokits János} (Nagyvárosi ikonok) – Pilinszky János
Bird {N. Ullrich Katalin} (Madár) – Nemes Nagy Ágnes
Blood and gold {Kery, Leslie A.} (Vér és arany [video]) – Ady Endre
blue {N. Ullrich Katalin} (kék) – Röhrig Géza
Blue eyes {Ország-Land, Thomas} (Kék szemek) – Mezei András
Blue woodlands of the past {Kery, Leslie A.} (Mögöttem a múlt) – Petőfi Sándor
Book Of The Old (detail) {N. Ullrich Katalin} (Öregek könyve (részlet) [video]) – Szilágyi Domokos
(book) {N. Ullrich Katalin} ((könyv)) – Benő Attila
Both manfully {Kery, Leslie A.} (Mindkettő emberül ) – Baranyi Ferenc
Boulevard dawn {Kery, Leslie A.} (Körúti hajnal) – Tóth Árpád
Branch {Czire Szabolcs} (Ág) – Hervay Gizella
Bridge {Kery, Leslie A.} (Híd) – Demény Ottó
Broadcasting Failure: First Interval Signal {N. Ullrich Katalin} (Adáshiba: első szünetjel) – Sebestyén Péter
Brodsky triptych {Zollman, Peter} (Brodszkij-triptichon) – Petrőczi Éva
Bundles {Gömöri, Mari} (Batyuk) – Röhrig Géza
But why? {Kery, Leslie A.} (Miért?) – Tóth Árpád
By my son's cradle {Kery, Leslie A.} (A fiam bölcsőjénél [video]) – Ady Endre
By the Danube {Székely, John} (A Dunánál) – József Attila
By the foot of Mount Zion {Kery, Leslie A.} (A Sion-hegy alatt) – Ady Endre
By the Time You Come {Csokits János} (Mire megjössz) – Pilinszky János
Café Flore {Ország-Land, Thomas} (Café Flore) – Faludy György
Cantata profana {Ország-Land, Thomas} (Cantata profana) – Bartók Béla
Catching Sight Of His Homeland {N. Ullrich Katalin} (Mikor szülőföldje határát megpillantja) – Kányádi Sándor
(charity) {N. Ullrich Katalin} ((jótékonykodás)) – Benő Attila
Christmas (Church Bells Chiming...) {N. Ullrich Katalin} (Karácsony (Harang csendül)) – Ady Endre
Church Tower {N. Ullrich Katalin} (Templomtorony) – Fodor Ákos
Circus Maximus {N. Ullrich Katalin} (Circus Maximus) – Fodor Ákos
Circus maximus {Kery, Leslie A.} (Circus maximus) – Baka István
City {N. Ullrich Katalin} (Város) – Bari Károly
Civilisation {Zollman, Peter} (Civilizáció) – Arany János
Civilization {N. Ullrich Katalin} (Civilizáció) – Fodor Ákos
Closed circle {Czire Szabolcs} (Zárt kör) – Fodor Ákos
Cold Wind {N. Ullrich Katalin} (Hideg szél) – Pilinszky János
Coming New Year {N. Ullrich Katalin} (Új esztendő) – Kányádi Sándor
Complaint {Csokits János} (Panasz) – Pilinszky János
Conceal The Miracle {Kery, Leslie A. – N. Ullrich Katalin} (Rejtsétek el a csodát) – Csoóri Sándor
Concert {Kery, Leslie A.} (Koncert) – Juhász Gyula
Confession {Kery, Leslie A.} (Vallomás) – Heltai Jenő
Confession {N. Ullrich Katalin} (Vallomás) – Fodor Ákos
Continuity {N. Ullrich Katalin} (Folytonosság) – Kányádi Sándor
Cooled world {Kery, Leslie A.} (Kihűlt világ) – Pilinszky János
Crater {N. Ullrich Katalin} (Kráter) – Pilinszky János
Creature's Song {Czire Szabolcs} (A teremtmény éneke) – Fodor Ákos
Creatures {P. T. – Fehér Máté} (Teremtmények) – Ladányi Mihály
Crime And Punishment {N. Ullrich Katalin} (Bűn és bűnhődés) – Pilinszky János
Crying Epitaph {Tarján Frigyes} (Sír (a) felirat) – Rejtő Jenő
Cussedness {Czire Szabolcs} (Megátalkodottság) – Fodor Ákos
Dad’s Heart {Kántás Balázs} (Apa szíve) – Nagypál István
Dancing Song {P. T.} (Táncdal) – Weöres Sándor
Dandelion {Kery, Leslie A.} (Pitypang) – Karinthy Frigyes
Daniel’s song {Tótfalusi István} (Dániel éneke) – Babits Mihály
Darkness {Kery, Leslie A.} (Sötétség) – Beney Zsuzsa
Dawn {Kery, Leslie A.} (Hajnal) – Szilágyi Domokos
Dawn In A Southern Town {N. Ullrich Katalin} (Hajnal felé egy déli városban) – Kányádi Sándor
Dawn well {Kery, Leslie A.} (Hajnali kút) – Acsai Roland
Dawnstruck {Zollman, Peter} (Hajnali részegség [video]) – Kosztolányi Dezső
Daybreak drunkenness {Kabdebó Tamás} (Hajnali részegség [video]) – Kosztolányi Dezső
De Profundis {N. Ullrich Katalin} (De profundis) – Sebestyén Péter
Dearer Homeland {N. Ullrich Katalin} (Kedvesebb hazát) – Ladányi Mihály
Deathly Villanelle {N. Ullrich Katalin} (Halálos villanella) – Kiss Judit Ágnes
Deathmarch {Ország-Land, Thomas} (Erőltetett menet) – Radnóti Miklós
Dedication {N. Ullrich Katalin} (Ajánlás) – Áprily Lajos
Dénouement {N. Ullrich Katalin} (Végkifejlet) – Pilinszky János
Diamond {N. Ullrich Katalin} (Gyémánt) – József Attila
Did you know? {N. Ullrich Katalin} (Tudta?) – Grecsó Krisztián
Difference {N. Ullrich Katalin} (Különbség) – Pilinszky János
Disillusionist feat {Czire Szabolcs} (Dezilluzionista mutatvány) – Fodor Ákos
Distinction {Ország-Land, Thomas} (Hálám jeléül ) – Emőd Tamás
(Do fly, my verse…) {Kery, Leslie A.} ((Szállj költemény…)) – József Attila
Dog {Kery, Leslie A.} (Kutya) – Baka István
(Don't be hasty...) {N. Ullrich Katalin} ((Ne légy szeles…)) – József Attila
Done {N. Ullrich Katalin} (Kész) – Pintér Tibor
Drama {N. Ullrich Katalin} (Dráma) – Fodor Ákos
Drawing Off {N. Ullrich Katalin} (Távolodóban) – Kányádi Sándor
Dream {Kery, Leslie A.} (Álom) – Kormos István
Dreams in the snow {Kery, Leslie A.} (Álom a havon) – Demény Ottó
Dressed in flimsy white {Pocsai-Faglin Mária} (Könnyű, fehér ruhában) – József Attila
Drumsolo {P. T. – Fehér Máté} (Dobszóló) – Ladányi Mihály
Earlier Finger-work {N. Ullrich Katalin} (Régebbi ujjgyakorlat) – Ferencz Győző
Eating gold {Kery, Leslie A.} (Aranyevés) – Pintér Tibor
Educational Guidance {N. Ullrich Katalin} (Nevelési tanácsadó) – Fodor Ákos
Eight lines {P. T. – Fehér Máté} (Nyolc sor) – Ladányi Mihály
Ein Traum {N. Ullrich Katalin} (Ein Traum) – Sebestyén Péter
Elegy {Kery, Leslie A.} (Elégia) – Illyés Gyula
Elegy and dissertation {Gyukics Gábor} (Elégia és értekezés) – Petri György
Empathy {Czire Szabolcs} (Empátia) – Fodor Ákos
Enchantment {Ország-Land, Thomas} (Bájoló) – Radnóti Miklós
Encounters {N. Ullrich Katalin} (Találkozások) – Pilinszky János
Encyclicals {N. Ullrich Katalin} (Enciklikák) – Sebestyén Péter
Enough {N. Ullrich Katalin} (Elég) – Pilinszky János
Entirely And For Nothing {N. Ullrich Katalin} (Semmiért egészen) – Szabó Lőrinc
Epilogue {N. Ullrich Katalin} (Utószó) – Pilinszky János
Epilogue {N. Ullrich Katalin} (Epilógus) – Ladányi Mihály
Epitaph {N. Ullrich Katalin} (Sírfelirat) – Beney Zsuzsa
Epitaph for a killed love {Kery, Leslie A.} (Megölt szerelem sírkövére) – Juhász Gyula
Eternal life {Kery, Leslie A.} (Öröklét) – Weöres Sándor
Eternity {N. Ullrich Katalin} (Öröklét) – Weöres Sándor
Etude {Czire Szabolcs} (Etűd) – Fodor Ákos
Eurydice {Kery, Leslie A.} (Eurydiké) – Beney Zsuzsa
Even now {Czire Szabolcs} (Pont [szórakozottan]) – Fodor Ákos
Evening {N. Ullrich Katalin} (Este) – Ladányi Mihály
Evening Blackbird {N. Ullrich Katalin} (Esti rigó) – Hárs Ernő
Evening Defence Speech Of A Bachelor {N. Ullrich Katalin} (Agglegény esti védőbeszéde ) – Ladányi Mihály
Evening Halo {N. Ullrich Katalin} (Esti sugárkoszorú) – Tóth Árpád
Evening prayer {Ország-Land, Thomas} (Esti imádság) – Gergely Ágnes
Every Breath {N. Ullrich Katalin} (Minden lélekzetvétel) – Pilinszky János
[Every single moment] {N. Ullrich Katalin} ([Az élet minden]) – Fodor Ákos
Excercise (everyday test-question 2) {Czire Szabolcs} (Egy gyakorlat (mindennapi teszt-kérdés/2.)) – Fodor Ákos
Existentia {Kery, Leslie A.} (Existentia) – Weöres Sándor
Exit {N. Ullrich Katalin} (Exit) – Sebestyén Péter
Exuberant Haiku: About Beauty {N. Ullrich Katalin} (Túlcsorduló haiku: a szépségről) – Fodor Ákos
(eye-sea) {N. Ullrich Katalin} ((szemtenger)) – Jász Attila
Fable {N. Ullrich Katalin} (Mese) – Ladányi Mihály
Faces {Ország-Land, Thomas} (Az utcán) – Mezei András
Fairyland {N. Ullrich Katalin} (Meseország [video]) – Ladányi Mihály
Faith {Kery, Leslie A.} (Hűség) – Tóth Judit (Judit Guillaume)
Fake Stone And Sand {N. Ullrich Katalin} (Műkő és homok) – Károlyi Amy
Fall {N. Ullrich Katalin} (Ősz) – Ratkó József
Fall is again, fall is here {Grünwald Éva} (Itt van az ősz, itt van újra) – Petőfi Sándor
Farewell poem of a Hellenist Arab bard {Kery, Leslie A.} (Egy hellenista arab költő búcsúverse) – Füst Milán
Farm hand graveyard {Kery, Leslie A.} (Béres temető) – Illyés Gyula
Fear {N. Ullrich Katalin} (Félelem) – Nemes Nagy Ágnes
File {Czire Szabolcs} (Űrlap) – Hervay Gizella
Film Cut Short {N. Ullrich Katalin} (Film rövidre vágva*) – Pintér Tibor
Finds {N. Ullrich Katalin} (Lelet) – Rab Zsuzsa
Flag {Kery, Leslie A.} (Zászló) – Kosztolányi Dezső
Flames fluttering... {Ország-Land, Thomas} (Lángok lobognak) – Radnóti Miklós
Foaming sky {Ország-Land, Thomas} (Tajtékos ég) – Radnóti Miklós
For long have Sappho’s days been silent now… {Tótfalusi István} (Régen elzengtek Sappho napjai…) – Babits Mihály
For one once lost {Kery, Leslie A.} (Ki egyszer elveszett) – Hárs Ernő
Forced March {Kery, Leslie A.} (Erőltetett menet) – Radnóti Miklós
Forever Anna {Meződi Judit} (Anna örök [video]) – Juhász Gyula
Foreword {Kery, Leslie A.} (Előszó) – Karinthy Frigyes
Forget-me-not {Kery, Leslie A.} (Nefelejcs) – Szabó Lőrinc
Fragment {Ország-Land, Thomas} (Töredék) – Radnóti Miklós
Fragment (All The Time…) {N. Ullrich Katalin} (Töredék (Örökkön…)) – József Attila
Freedom {Czire Szabolcs} (Szabadság) – Fodor Ákos
Freedom and love {Kery, Leslie A.} (Szabadság, szerelem) – Petőfi Sándor
Freedom of the beginning {Kery, Leslie A.} (A kezdet szabadsága) – Rab Zsuzsa
fresco {N. Ullrich Katalin} (freskó) – Kiss Judit Ágnes
(from 'Etudes') {N. Ullrich Katalin} ((Gyakorlatok-ból)) – Fodor Ákos
From a pure heart {Kabdebó Tamás} (Tiszta szívvel) – József Attila
From The Notebook Of An Exhumed Corpse {N. Ullrich Katalin} (Egy exhumált tetem noteszéből) – Sebestyén Péter
[From your illness] {N. Ullrich Katalin} ([Betegségedből]) – Fodor Ákos
From The Hindu Songs {Zollman, Peter} (A Hindu énekekből) – Nemes Nagy Ágnes
Full Moon {N. Ullrich Katalin} (Holdtölte) – Kassák Lajos
Fundamental Rules {N. Ullrich Katalin} (Alapszabályok) – Fodor Ákos
Funeral In Autumn {N. Ullrich Katalin} (Temetés ősszel ) – Pintér Tibor
Future days {Ország-Land, Thomas} (Jövendő napok) – Faludy György
Game-rule {N. Ullrich Katalin} (Játék-szabály) – Fodor Ákos
Genesis {Kery, Leslie A.} (Eredet) – Sebestyén Péter
Gentle Prayer {N. Ullrich Katalin} (Szelíd fohász) – Kányádi Sándor
Gentle... {N. Ullrich Katalin} (Gyengéd...) – Károlyi Amy
Gently As The Breeze {N. Ullrich Katalin} (Szelíden, mint a szél) – Váci Mihály
Geography {N. Ullrich Katalin} (Földrajz) – Tóth Imre
Getting It Right {N. Ullrich Katalin} (A helyzet tisztázása) – Sebestyén Péter
Gift {N. Ullrich Katalin} (Ajándék) – Márai Sándor
Ginseng {N. Ullrich Katalin} (Ginseng) – Pintér Tibor
Gipsy Autumn {N. Ullrich Katalin} (Cigány ősz) – Rafi Lajos
Gipsy State Of Affairs {N. Ullrich Katalin} (Cigány helyzetállapot) – Rafi Lajos
Glistens, is gone {Kery, Leslie A.} (Csillog, de eltűnik) – Beney Zsuzsa
God Grant Me {N. Ullrich Katalin} (Adjon az Isten) – Nagy László
Going Home {N. Ullrich Katalin} (Hazatérés) – Károlyi Amy
Good Wish {N. Ullrich Katalin} (Jókívánság) – Fodor Ákos
Grace {N. Ullrich Katalin} (Kegyelem) – Pilinszky János
Grace {Ország-Land, Thomas} (Kegyelem) – Mezei András
Grief {N. Ullrich Katalin} (A bánat) – József Attila
Guests of the mountain {Kery, Leslie A.} (A hegy vendégei) – Acsai Roland
Gustav! {Ország-Land, Thomas} (Gusztáv!) – Mezei András
Gutenberg inscription {Zollman, Peter} (A Guttenberg-albumba) – Vörösmarty Mihály
Haiku for an unpleasant Sunday {Kery, Leslie A.} (Haikuk egy kellemetlen vasárnapon [video]) – Sebestyén Péter
Haiku from Lord Musashi's golden years {Kery, Leslie A.} (Haikuk Musashi Úr arany-éveiből [video]) – Sebestyén Péter
Haiku from Lord Musashi's restless afternoon {Kery, Leslie A.} (Haikuk Musashi Úr nyugtalan délutánján [video]) – Sebestyén Péter
Haiku grey as the sea {Kery, Leslie A.} (Haikuk tengerszürkében) – Sebestyén Péter
Haiku-Rondeau {N. Ullrich Katalin} (Haiku-rondó) – Fodor Ákos
Half-kissed Kisses {Peters, Katarina} (Félig csókolt csók) – Ady Endre
Hanging question {Gyukics Gábor} (Fogas kérdés) – Petri György
Hans Bülow Is Listening To His Master, Ferenc Liszt {N. Ullrich Katalin} (Hans Bülow mesterét, Liszt Ferencet hallgatja) – Sebestyén Péter
Harbach 1944 {Csokits János} (Harbach 1944) – Pilinszky János
Harun ar-Rasid {Czire Szabolcs} (Hárun ar-Rasid) – Fodor Ákos
Haste {Ország-Land, Thomas} (Tényvers) – Mezei András
Hasty annoyance {Czire Szabolcs} (Futó bosszúság) – Fodor Ákos
Haunting {N. Ullrich Katalin} (A visszajáró) – Nemes Nagy Ágnes
Hell for leather {Kery, Leslie A.} (Vakvágta) – Fodor Ákos
Heretics {Czire Szabolcs} (Eretnekek) – Hervay Gizella
Hesitant ode {Kery, Leslie A.} (Tétova óda) – Radnóti Miklós
(high up) {N. Ullrich Katalin} ((magasban)) – Benő Attila
Highlands of Antarctica {Kery, Leslie A.} (Antarktisz hegyvidéke) – Sebestyén Péter
His hands are… {Gyukics Gábor} (Keze nedves kavics…) – Gyukics Gábor
His own command {Ország-Land, Thomas} (Parancsra) – Mezei András
Hölderlin {N. Ullrich Katalin} (Hölderlin) – Pilinszky János
Hommage à Isaac Newton {N. Ullrich Katalin} (Hommage à Isaac Newton) – Pilinszky János
Horace {Kabdebó Tamás} (Horác) – Berzsenyi Dániel
Horrible Weapon {N. Ullrich Katalin} (Szörnyű fegyver) – Illyés Gyula
How Ambivalent {N. Ullrich Katalin} (Milyen felemás) – Pilinszky János
How did I await you? {Kery, Leslie A.} (Hogyan vártalak?) – Beney Zsuzsa
How each perceives me, so I am to him… {Kery, Leslie A.} (Ki minek gondol, az vagyok annak...*) – Weöres Sándor
How others see.. {Ország-Land, Thomas} (Nem tudhatom…) – Radnóti Miklós
Hygiene {N. Ullrich Katalin} (Higiéné) – Fodor Ákos
Hymn About Peace {N. Ullrich Katalin} (Himnusz a békéről) – Radnóti Miklós
I am a Blazing Wound {Peters, Katarina} (Tüzes seb vagyok) – Ady Endre
I Believe {N. Ullrich Katalin} (Azt hiszem) – Pilinszky János
I believe {Czire Szabolcs} (Azt hiszem) – Pilinszky János
I cannot come to you {Ország-Land, Thomas} (Nem mehetek hozzád [video]) – Ady Endre
I Could Have Lived Beautifully {N. Ullrich Katalin} (Élhettem volna gyönyörűen) – Ladányi Mihály
[I fell apart] {N. Ullrich Katalin} ([Széthulltam] ) – Tandori Dezső
I learned the lesson {Czire Szabolcs} (A leckét megtanultam) – Hervay Gizella
I Lived In A World {N. Ullrich Katalin} (Olyan világban éltem) – Kálnoky László
I love you {Kery, Leslie A.} (Szeretlek) – Szabó Lőrinc
[I love you, I say.] {N. Ullrich Katalin} ([Szeretlek, mondom.]) – Fodor Ákos
I stand {Kery, Leslie A.} (Állok…) – Beney Zsuzsa
I Want to Keep You {Peters, Katarina} (Meg akarlak tartani) – Ady Endre
I watch over your eyes {Kery, Leslie A.} (Őrizem a szemed [video]) – Ady Endre
I, God's broken cello, shall be silent {Kery, Leslie A.} (Isten törött csellója, hallgatok) – Tóth Árpád
(I'm searching parched fields…) {Kery, Leslie A.} ([Lelkem kiszikkadt mezején...]) – Babits Mihály
I'm With You {N. Ullrich Katalin} (Veled vagyok) – Kassák Lajos
[I’m a letter] {N. Ullrich Katalin} ([Levél vagyok]) – Fodor Ákos
I’m dreaming of coloured inks {Kery, Leslie A.} (Mostan színes tintákról álmodom) – Kosztolányi Dezső
Ibn Amar Al-Andalusia {Ország-Land, Thomas} (Ibn Ámár Ál-Ándálúzi) – Faludy György
Icarus {N. Ullrich Katalin} (Ikarosz [video]) – Sebestyén Péter
I dream of coloured inks. Of every kind. {Zollman, Peter} (Mostan színes tintákról álmodom) – Kosztolányi Dezső
If death would only be like this {Fadgyas Gábor} (Ha a halál is ilyen volna csak...) – Reményik Sándor
[if it is closer] {N. Ullrich Katalin} ([ha közelebb van]) – Fodor Ákos
If it's true {N. Ullrich Katalin} (Ha igaz az) – Pintér Tibor
If You Leave Me {N. Ullrich Katalin} (Ha elhagysz) – József Attila
If You Wake Up {N. Ullrich Katalin} (Ha arra ébredsz) – Podolszki József
ili {N. Ullrich Katalin} (ili) – Röhrig Géza
Impact {N. Ullrich Katalin} (A becsapódás) – Pintér Tibor
Impromptu {N. Ullrich Katalin} (Impromptu) – Fodor Ákos
Impromptu {N. Ullrich Katalin} (Impromptu) – Pilinszky János
In a snow-fall {Kery, Leslie A.} (A hóesésben) – Benjámin László
In an Old Hansom-cab {Peters, Katarina} (Egy ócska konflisban) – Ady Endre
In books of every kind I am an entry {Kery, Leslie A.} (Beírtak engem mindenféle Könyvbe) – Kosztolányi Dezső
In front of Good Prince Silence {Kery, Leslie A.} (Jó Csönd-herceg előtt) – Ady Endre
In front of the mirror {Kery, Leslie A.} (Tükör előtt) – Nemes Nagy Ágnes
In Memoriam Béla Kondor {N. Ullrich Katalin} (In memoriam Kondor Béla) – Sebestyén Péter
In Memoriam F. M. Dostoyevsky {N. Ullrich Katalin} (In memoriam F. M. Dosztojevszkij) – Pilinszky János
In Memoriam P. T. {N. Ullrich Katalin} (In memoriam P. T.) – N. Ullrich Katalin
In Memoriam Prof. K. H. G. {N. Ullrich Katalin} (In memoriam Dr. K. H. G.) – Örkény István
In Memory Of Blaise Pascal {N. Ullrich Katalin} (Blaise Pascal emlékezetére) – Sebestyén Péter
In my abandoned city {Czire Szabolcs} (Otthagyott városomban) – Rab Zsuzsa
In Our Times {N. Ullrich Katalin} (A mi időnkben) – Sebestyén Péter
In the beginning {Kery, Leslie A.} (Kezdetben van) – Hárs Ernő
In the cathedral of Szeged {Kery, Leslie A.} (A szegedi Dómban) – Gyukics Gábor
In Two Lines {N. Ullrich Katalin} (Kétsoros) – Sebestyén Péter
In Vain YouTempt me, All Dressed in White {Peters, Katarina} (Hiába kísértsz hófehéren) – Ady Endre
In your arms {Ország-Land, Thomas} (Két karodban) – Radnóti Miklós
Incognito {P. T.} (In cognito) – Páskándi Géza
Indians And Death {N. Ullrich Katalin} (Indiánok és a halál) – Pásztor Béla
Infinitive {N. Ullrich Katalin} (Infinitívusz) – Pilinszky János
Insect {Zollman, Peter} (Bogár) – Weöres Sándor
Introitus {Csokits János} (Introitusz) – Pilinszky János
Inventory {N. Ullrich Katalin} (Leltár) – Sebestyén Péter
Isolde's Letter {P. Zollman} (Izolda levele) – Baka István
(It came to me…) {Kery, Leslie A.} ((Már réges-rég...)) – József Attila
It deeply hurts {Kabdebó Tamás} (Nagyon fáj) – József Attila
It hurts so much {Fórizs László} (Nagyon fáj) – József Attila
It's Not The Final Moment {N. Ullrich Katalin} (Nem a végső perc) – Beney Zsuzsa
Ivy {P. Zollman} (Vadszőlő) – Baka István
I want to be loved {Zollman, Peter} (Szeretném, ha szeretnének [video]) – Ady Endre
János Háry's Drinking Song {P. Zollman} (Háry János bordala) – Baka István
Journey after war {Kery, Leslie A.} (Utazás háború után) – Szabó Lőrinc
Joys {Kery, Leslie A.} (Örömök) – Cseke Gábor
Just Sleep {N. Ullrich Katalin} (Aludj) – Radnóti Miklós
Just To Remain {N. Ullrich Katalin} (Csak megmaradni) – Móricz Zsigmond
Just walk about, condemned man {Ország-Land, Thomas} (Járkálj csak, halálraítélt!) – Radnóti Miklós
K. S. – Memorial concert {Czire Szabolcs} (K. S. - Emlékkoncert) – Fodor Ákos
Kaleidoscope {Kery, Leslie A.} (Kaleidoszkóp) – Demény Ottó
Keepsakes {Ország-Land, Thomas} (Apa ajándéka) – Mezei András
Kin of Death {Kery, Leslie A.} (A Halál rokona) – Ady Endre
Kings of Bethlehem {Székely, John} (Betlehemi királyok) – József Attila
Knickers on the clothes-line {Kery, Leslie A.} (Bugyi a szélben) – Eörsi István
Lame Venus {Kery, Leslie A.} (Sánta Vénusz) – Páskándi Géza
Lament of yesterday's yesterday {Kery, Leslie A.} (Tegnapi tegnap siratása) – Ady Endre
Laments of a sorrowful man {Zollman, Peter} (Beírtak engem mindenféle Könyvbe) – Kosztolányi Dezső
Last Chronicle {N. Ullrich Katalin} (Utolsó krónika) – Sebestyén Péter
Last Will {N. Ullrich Katalin} (Végrendelet) – Reményik Sándor
Last Year, April {N. Ullrich Katalin} (Tavaly, április) – Tóth Imre
Late Autumn {N. Ullrich Katalin} (Késői ősz) – Rafi Lajos
Lay Now Your Hand {N. Ullrich Katalin} (Tedd a kezed) – József Attila
Learn by Heart This Poem of Mine {Faludy György – N. Ullrich Katalin} (Tanuld meg ezt a versemet) – Faludy György
Leda on the Boat {Peters, Katarina} (Léda a hajón) – Ady Endre
Legacy {N. Ullrich Katalin} (Hagyaték) – Pintér Tibor
Lege artis {Kery, Leslie A.} (Lege artis) – Sebestyén Péter
Letter To My Wife {Ország-Land, Thomas} (Levél a hitveshez) – Radnóti Miklós
Letters, Lines {N. Ullrich Katalin} (Betűk, sorok) – Pilinszky János
Life Sentence {N. Ullrich Katalin} (Életfogytiglan) – Pilinszky János
Lift over {N. Ullrich Katalin} (Emeld be) – Pintér Tibor
Like a madrigal {Kery, Leslie A.} (Madrigál-féle ) – Heltai Jenő
Like a pregnant woman {Ország-Land, Thomas} (Veresmart) – Radnóti Miklós
Limit {N. Ullrich Katalin} (Limes) – Sebestyén Péter
Line-up {Kery, Leslie A.} (Sorakozó) – Sebestyén Péter
Longing {N. Ullrich Katalin} (Vágy) – Kányádi Sándor
Lord Musashi in the monastery {Kery, Leslie A.} (Musashi Úr a kolostorban [video]) – Sebestyén Péter
Lord Musashi returns home {Kery, Leslie A.} (Musashi úr hazatér) – Sebestyén Péter
Losing my sight? {Ország-Land, Thomas} (Megvakulok?) – Faludy György
Love {Czire Szabolcs} (Szerelem) – Fodor Ákos
Love cycle 1927-28 1. {Kery, Leslie A.} (Szerelmi ciklus 1927-28-ból 1.) – Radnóti Miklós
[Love destroys and] {N. Ullrich Katalin} ([A szerelem lerombol és] ) – Fodor Ákos
Love in Auschwitz {Ország-Land, Thomas} (Szerelem) – Mezei András
Love poem {Ország-Land, Thomas} (Szerelmes vers) – Faludy György
Love Sometimes {N. Ullrich Katalin} (A szerelem olykor...) – Ladányi Mihály
Love Song {N. Ullrich Katalin} (Virágének) – Tamkó Sirató Károly
Love Story (two lines from the poem 'Vakvágta') {N. Ullrich Katalin} (Love story (Részlet a Vakvágta c. versből)) – Fodor Ákos
Love, 1959 {Czire Szabolcs} (Szerelem, 1959) – Hervay Gizella
Lovers {Kery, Leslie A.} (Szeretők) – Petri György
Love song to the foal-hide flask {Kabdebó Tamás} (Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz) – Csokonai Vitéz Mihály
lujo {N. Ullrich Katalin} (lujo) – Röhrig Géza
Lunching in Common {Géher István} (Közös ebéd) – G. István László
mammarosa {N. Ullrich Katalin} (rózsamama) – Röhrig Géza
Man {N. Ullrich Katalin} (Az ember) – Ladányi Mihály
Man Here {N. Ullrich Katalin} (Az ember itt) – Pilinszky János
man's seeping, away {N. Ullrich Katalin} (az ember szivárog, kifelé) – Sebestyén Péter
Mandelstam by the Fence {Ország-Land, Thomas} (Mandelstam a kerítésnél) – Faludy György
March On The Pier {N. Ullrich Katalin} (Márciusban a mólón) – Birtalan Balázs
Marriage therapy {Gyukics Gábor} (Házasságterápia) – Petri György
Marriage therapy {Kery, Leslie A.} (Házasságterápia) – Petri György
Marshland {N. Ullrich Katalin} (A lápon [video]) – Pintér Tibor
Mary {Ország-Land, Thomas} (Mária) – Radnóti Miklós
Masses & freedom {Czire Szabolcs} (Nép & szabadság ) – Fodor Ákos
Matrimonial memorial {Czire Szabolcs} (Házassági emlék-mű) – Fodor Ákos
Meditation {N. Ullrich Katalin} (Meditáció) – Ladányi Mihály
Meeting János Pilinszky Not Realized {N. Ullrich Katalin} (Elmaradt Találkozás Pilinszky Jánossal) – Kányádi Sándor
Memorial {Zollman, Peter} (Siremlék) – Babits Mihály
Memory Of A Summer Night {Zollman, Peter} (Emlékezés egy nyár-éjszakára) – Ady Endre
Message in a Bottle {Ország-Land, Thomas} (Írás a palackban) – Emőd Tamás
Metamorphoses {N. Ullrich Katalin} (Átváltozások) – Pilinszky János
Metamorphosis {N. Ullrich Katalin} (Átváltozás) – Pilinszky János
Metaoptic {Czire Szabolcs} (Metaoptika (Némelyik árnyék)) – Fodor Ákos
Metaoptic (if it is closer) {Czire Szabolcs} (Metaoptika (ha közelebb van)) – Fodor Ákos
Metaphor {N. Ullrich Katalin} (Metafora) – Petrőczi Éva
Metronome {N. Ullrich Katalin} (Metronóm) – Pilinszky János
Michelangelo’s final prayer {Ország-Land, Thomas} (Michelangelo utolsó imája) – Faludy György
Mode Of Preparation {N. Ullrich Katalin} (Elkészítési javaslat) – Fodor Ákos
Monologue of the old circus proprietress {Kery, Leslie A.} (A vén cirkuszosné monológja) – Demény Ottó
Monologue on Life and Death {Ország-Land, Thomas} (Monológ életre halálra) – Faludy György
Motto {N. Ullrich Katalin} (Mottó) – Fésűs Éva
Mozart-contact {N. Ullrich Katalin} (Mozart-kontakt) – Fodor Ákos
Music {N. Ullrich Katalin} (Zene) – Juhász Gyula
Muzzy Sunflower {N. Ullrich Katalin} (Bamba napraforgó) – Pintér Tibor
My Coat of Arms {N. Ullrich Katalin} (Címerem) – Pilinszky János
(My dear friends...) {N. Ullrich Katalin} ((Drága barátim...)) – József Attila
My fire, my blaze {Kery, Leslie A.} (Tüzem, lobogóm) – Utassy József
My God {N. Ullrich Katalin} (Az én istenem) – Ferencz Győző
(My heart's been wandering around a lot...) {N. Ullrich Katalin} ((Az én szivem sokat csatangolt…)) – József Attila
My most vivid memory {Kery, Leslie A.} (Legtisztább emlékem) – Demény Ottó
My Mother A Black Rose {N. Ullrich Katalin} (Anyám fekete rózsa) – Csoóri Sándor
My Mother's Words {N. Ullrich Katalin} (Anyám szavai) – Csoóri Sándor
My older twin brother {Kery, Leslie A.} (Ikerbátyám) – Bella István
My Other Self {N. Ullrich Katalin} (Második énem) – Rafi Lajos
My thanks to Thee {Kery, Leslie A.} (Köszönöm, köszönöm, köszönöm) – Ady Endre
My Manifold City {Gömöri György} (Sokféle városom) – Gömöri György
Narrow bed on the lake {Gyukics Gábor} (Keskeny ágy a tavon) – Gyukics Gábor
Narrow border {Fábián Attila} (Keskeny határ) – Bene Zoltán
Narrow way, big wide way {Szabados Tamás} (Keskeny út, széles út*) – Weöres Sándor
Necrology {Meződi Judit} (Halotti beszéd) – Kosztolányi Dezső
Neither memories nor magic {Ország-Land, Thomas} (Sem emlék sem varázslat) – Radnóti Miklós
Never again {Fadgyas Gábor} (Többé sohasem) – Reményik Sándor
New Age {N. Ullrich Katalin} (New Age) – Fodor Ákos
Night {Kery, Leslie A.} (Éjszaka) – Bari Károly
Night Song of the Personal Shadow {Gömöri György} (A személyi követő éji dala) – Petri György
Night Wagon {Peters, Katarina} (Kocsi-út az éjszakában) – Ady Endre
Nightmare {Kery, Leslie A.} (Lidércnyomás) – Kosztolányi Dezső
Nihil {Kery, Leslie A.} (Nihil) – Karinthy Frigyes
No more can I recall {Meződi Judit} (Milyen volt… [video]) – Juhász Gyula
Noise {N. Ullrich Katalin} (Zaj) – Kiss Judit Ágnes
Noon {Kery, Leslie A.} (Dél) – Pilinszky János
Noonday clouds {Ország-Land, Thomas} (Déli felhők [video]) – Weöres Sándor
Norwegian Girls {N. Ullrich Katalin} (Norvég leányok [video]) – Weöres Sándor
[Not even those perfect] {N. Ullrich Katalin} ([Egy tökéletes]) – Fodor Ákos
Not lifted up by anyone {Kery, Leslie A.} (Nem emel föl) – József Attila
Not moving {Lehoczky Ágnes} (Nem mozdul) – Győrffy Ákos
Not To Hit Back {N. Ullrich Katalin} (Milyen jó lenne nem ütni vissza) – József Attila
... /Not too far/ {N. Ullrich Katalin} (…/Nem túl távol/) – Pintér Tibor
Not Yet Enough {N. Ullrich Katalin} (Még nem elég!) – Váci Mihály
Notch by notch {Czire Szabolcs} (Fokról-fokra) – Pilinszky János
Nothing Else {N. Ullrich Katalin} (Egyéb nem) – Szabó Lőrinc
(Novi Sad, 2000) {N. Ullrich Katalin} ((Újvidék, 2000)) – Benő Attila
Obeisance To The Second {N. Ullrich Katalin} (Főhajtás a második előtt) – Fodor Ákos
Objective Case {N. Ullrich Katalin} (Tárgyeset) – Károlyi Amy
Ode {Gyukics Gábor} (Óda) – József Attila
Ode {Kabdebó Tamás} (Óda) – József Attila
Ode to an afghan minister assuming office {Kery, Leslie A.} (Óda egy hivatalba lépő afgán miniszterhez) – Illyés Gyula
Odysseus Grown Weary {N. Ullrich Katalin} (A megfáradt Odysseus) – Rónay György
Of the wife: a dotty song {Ország-Land, Thomas} (Együgyű dal a feleségről) – Radnóti Miklós
Oh why so late... {Zollman, Peter} (Ó, mért oly későn...) – Kiss József
Old Lovers {N. Ullrich Katalin} (Öreg szerelmesek) – Orbán Ottó
Old prisons {Ország-Land, Thomas} (Ó, régi börtönök) – Radnóti Miklós
Old-Age (2.) {Czire Szabolcs} (Öregség (2.)) – Fodor Ákos
Omega {N. Ullrich Katalin} (Omega) – Pilinszky János
On A Phenomenon {N. Ullrich Katalin} (Egy jelenségre) – Ferencz Győző
On knees {Czire Szabolcs} (Térden) – Nemes Nagy Ágnes
On Red Snow {N. Ullrich Katalin} (Vörös havon) – Pásztor Béla
On The Back Of A Photograph {N. Ullrich Katalin} (Egy fénykép hátlapjára) – Pilinszky János
On The Coast {N. Ullrich Katalin} (A tengerpartra) – Pilinszky János
On The Gare de l'Est {Sütő Tamás} (A Gare de l'Esten) – Ady Endre
Onto The Margin Of A Secret {N. Ullrich Katalin} (Egy titok margójára) – Pilinszky János
On The Third Day {N. Ullrich Katalin} (Harmadnapon) – Pilinszky János
On tip-toe {Kery, Leslie A.} (Lábujjhegyen) – Beney Zsuzsa
Once. Always Only Once. {N. Ullrich Katalin} (Egyszer. Mindig csak egyszer.) – Hamvas Béla
One Day {N. Ullrich Katalin} (Egy szép napon) – Pilinszky János
One Must Learn {N. Ullrich Katalin} (Tanulni kell) – Nemes Nagy Ágnes
One ought to go {Kery, Leslie A.} (El kéne indulni) – Balla Zsófia
One Word {N. Ullrich Katalin} (Egy szó) – Fodor Ákos
One-way {N. Ullrich Katalin} (Egyirányú) – Kiss Judit Ágnes
Only that light {Kery, Leslie A.} (Csak az a fény) – Bella István
Only the lamb {Kery, Leslie A.} (Csak a bárány) – Bella István
Only you {Ország-Land, Thomas} (Csak téged) – Emőd Tamás
Onto The Margin Of A Passion {N. Ullrich Katalin} (Egy szenvedély margójára) – Pilinszky János
Optimism {N. Ullrich Katalin} (Optimizmus) – Ladányi Mihály
Orpheus {Kery, Leslie A.} (Orpheus) – Beney Zsuzsa
(otherworlds) {N. Ullrich Katalin} ((másvilágok)) – Benő Attila
Our Father {N. Ullrich Katalin} (Miatyánk) – Rab Zsuzsa
Our house {Kery, Leslie A.} (A mi házunk) – Kosztolányi Dezső
Pain {Czire Szabolcs} (Fájdalom) – Hervay Gizella
Pain {N. Ullrich Katalin} (Fáj) – Choli Daróczi, József
Paraphrase {Czire Szabolcs} (Parafrázis) – Pilinszky János
Passion {Kery, Leslie A.} (Passió) – Pilinszky János
Passion of Ravensbrück {Csokits János} (Ravensbrücki passió) – Pilinszky János
Past Returns {N. Ullrich Katalin} (Visszatér a múlt) – Petőcz András
[Peace is something else] {N. Ullrich Katalin} ([A béke más] ) – Fodor Ákos
Pebble {N. Ullrich Katalin} (Kavics) – Fodor Ákos
Penelope {Kery, Leslie A.} (Pénelopé) – Szilágyi Domokos
Pengő Street, Budapest {N. Ullrich Katalin} (Pengő utca, Budapest) – Sebestyén Péter
peppe {N. Ullrich Katalin} (peppe) – Röhrig Géza
(Perhaps I’ll suddenly vanish…) {Kery, Leslie A.} ((Talán eltünök hirtelen...)) – József Attila
Perpetuum Mobile {N. Ullrich Katalin} (Örökmozgó) – Pilinszky János
Persistence {P. T.} (Megmaradás) – Páskándi Géza
Petrified flower {Gyukics Gábor} (Megkövült virág) – Gyukics Gábor
Picture postcards (1-2) {Kery, Leslie A.} (Razglednicák (1-2)) – Radnóti Miklós
Picture postcards (3-4) {Kery, Leslie A.} (Razglednicák (3-4)) – Radnóti Miklós
Picture Postcards 1-2 {Ország-Land, Thomas} (Razglednicák (1-2)) – Radnóti Miklós
Picture Postcards 3-4 {Ország-Land, Thomas} (Razglednicák (3-4)) – Radnóti Miklós
Pictures {Kery, Leslie A.} (Képek) – Beney Zsuzsa
Pilate {N. Ullrich Katalin} (Pilátus) – Pilinszky János
Plans gone up in smoke {Kery, Leslie A.} (Füstbement terv) – Petőfi Sándor
Poems Around The Poem (Details) {N. Ullrich Katalin} (Versek a vers körül. Részletek.) – Kányádi Sándor
Point {Czire Szabolcs} (Pont) – Fodor Ákos
Portrait {Ország-Land, Thomas} (Arckép) – Radnóti Miklós
Possibility test* (detail) {Jánossy Natália} (Lehetőség-vizsgálat [video]) – Erdély, Miklós
Post-existentia {Kery, Leslie A.} (Post-existentia) – Weöres Sándor
Prae-existentia {Kery, Leslie A.} (Prae-existentia) – Weöres Sándor
Prayer to God Baal {Peters, Katarina} (Ima Baál istenhez) – Ady Endre
Prayerless Prayer {N. Ullrich Katalin} (Imátlan ima) – Devecseri Gábor
Precipice {Ország-Land, Thomas} (Szakadék) – Székely Magda
Presence {Kery, Leslie A.} (Jelenlét) – Rónay György
Present For Those Staying Here {N. Ullrich Katalin} (Ajándék az ittmaradónak) – Rab Zsuzsa
Prince Bluebeard’s castle {Ország-Land, Thomas} (A kékszakállú herceg vára [video]) – Balázs Béla
Private dead {Gyukics Gábor} (Magánhalott) – Gyukics Gábor
Private Judgement {N. Ullrich Katalin} (Különitélet) – Pilinszky János
Private With Myself {N. Ullrich Katalin} (Kettesben önmagammal) – Váci Mihály
Prologue {Zollman, Peter} (Előszó) – Vörösmarty Mihály
Prologue - Monday, towards evening {Kery, Leslie A.} (Prológ – hétfő, estefelé) – Sebestyén Péter
Proposal {Czire Szabolcs} (A kérés) – Fodor Ákos
Provision {N. Ullrich Katalin} (Útravaló) – Áprily Lajos
Psalm {N. Ullrich Katalin} (Zsoltár) – Pilinszky János
Psalm {P. Zollman} (Zsoltár) – Baka István
Psalm {P. Zollman} (Zsoltár) – Orbán Ottó
Pygmalion {P. Zollman} (Pügmalión) – Baka István
Quatrain {Csokits János} (Négysoros) – Pilinszky János
Question {N. Ullrich Katalin} (Kérdés) – Pilinszky János
Question At Night {Zollman, Peter} (Esti kérdés [video]) – Babits Mihály
Quoted From The Great Cookbook {N. Ullrich Katalin} (Szemelvény a Nagy Receptkönyvből) – Fodor Ákos
Rachmaninov's piano {Kery, Leslie A.} (Rachmaninov zongorája) – Baka István
Rain-Front {N. Ullrich Katalin} (Esőfront) – Tóth Imre
Rattling-pebble in a jar {P. T.} (Kotyogó-kő egy korsóban) – Tandori Dezső
Reconstruction {N. Ullrich Katalin} (Rekonstrukció) – Tóth Imre
Refugee, 1940 {Ország-Land, Thomas} (1940) – Faludy György
Regardless {N. Ullrich Katalin} (Tekintet nélkül) – Dsida Jenő
Reggeli mosoly {Czire Szabolcs} (Morning smile) – Fodor Ákos
Remember {Balázs F. Attila} (Remember) – Balázs F. Attila
Requiem {N. Ullrich Katalin} (Rekviem) – Bari Károly
Resurrection {Ország-Land, Thomas} (Kimerítő feltámadás) – Tóth Judit (Judit Guillaume)
RIP - Rust In Peace {N. Ullrich Katalin} (Rozsdatemető) – Fejes Endre
Roads {Ország-Land, Thomas} (Itt) – Mezei András
Room with a sea-view {Kery, Leslie A.} (A tengerre néző szoba) – Petőcz András
Rose of autumn {Kery, Leslie A.} (Őszi rózsa) – Reviczky Gyula
Sacred simplicity {Zollman, Peter} (Szent együgyűség) – Határ Győző
(sand-history) {N. Ullrich Katalin} ((homok-történelem)) – Benő Attila
Saving the sodomites {Ország-Land, Thomas} (Hogy tűz ne hulljon) – Székely Magda
(saying something) {N. Ullrich Katalin} ((megszólalás)) – Benő Attila
Scriptum (details) {N. Ullrich Katalin} (Scriptum (részletek)) – Károlyi Amy
Searching For The Prodigal Son {N. Ullrich Katalin} (A tékozló fiú keresése) – Pilinszky János
Seaweed {Kery, Leslie A.} (Tengeri fű) – Orbán Ottó
Second Bornholm Elegy {N. Ullrich Katalin} (Második bornholmi elégia [video]) – Sebestyén Péter
Secret {N. Ullrich Katalin} (Titok) – Pilinszky János
Secret {N. Ullrich Katalin} (Titok) – Fodor Ákos
Seedwine {Pintér Tibor} (Gombabor [video]) – Pintér Tibor
Self-portrait 1944 {N. Ullrich Katalin} (Önarckép 1944-ből) – Pilinszky János
September {Kery, Leslie A.} (Szeptember) – Pilinszky János
September {N. Ullrich Katalin} (Szeptember) – Pilinszky János
Seventy-two {Peters, Katarina} (Hetvenkettő) – Márai Sándor
She rises at dawn like the bakers {Kery, Leslie A.} (Hajnalban kel föl, mint a pékek) – József Attila
Siblings {Kery, Leslie A.} (Testvérek) – Illyés Gyula
Sigh {Czire Szabolcs} (Sóhaj) – Fodor Ákos
Sign on my door jamb {Ország-Land, Thomas} (Ajtófélfámon jel vagy) – Gergely Ágnes
Silence {Kery, Leslie A.} (Csönd) – Bella István
Silence {Czire Szabolcs} (Csend) – Hervay Gizella
Silent Evening Psalm {N. Ullrich Katalin} (Csöndes estéli zsoltár) – József Attila
Sit By Me {N. Ullrich Katalin} (Ülj ide mellém) – Csukás, István
Slow burning {Gyukics Gábor} (Lassú égés) – Gyukics Gábor
Smile {Kery, Leslie A.} (Mosoly) – Petri György
Smilelast Wills {N. Ullrich Katalin} (Vígrendeletek) – Fodor Ákos
Snail on Ice {Gyukics Gábor} (Csigabiga a jégen) – Gyukics Gábor
Snails, grass, data {Ország-Land, Thomas} (Adatok) – Mezei András
Snow on the heights {Kery, Leslie A.} (Hó a hegyeken) – Sík Sándor
(snow-patch) {N. Ullrich Katalin} ((hófolt)) – Benő Attila
You Watched So Long {N. Ullrich Katalin} (Addig nézegetted) – Reményik Sándor
Social Life {N. Ullrich Katalin} (Társasélet) – Fodor Ákos
Socialpsichological axiom {Czire Szabolcs} (Szociálpszichológiai axióma) – Fodor Ákos
(solstice) {N. Ullrich Katalin} ((napforduló)) – Benő Attila
Some Ethics {N. Ullrich Katalin} (Egy kis etika) – Fodor Ákos
[Some people run quickly.] {N. Ullrich Katalin} ([Van, ki gyorsan fut.]) – Fodor Ákos
Somebody Walks Atop The Trees {Zollman, Peter} (Valaki jár a fák hegyén) – Kányádi Sándor
Someone {N. Ullrich Katalin} (Valaki) – Pilinszky János
Someone Said A Prayer For Me {N. Ullrich Katalin} (Valaki értem imádkozott [video]) – Reményik Sándor
[Someone who would write] {N. Ullrich Katalin} ([Annak, ki írna]) – Fodor Ákos
Song About The Diversity Of Ways {N. Ullrich Katalin} (Dal az utak sokféleségéről) – Pintér Tibor
Song for three voices {Czire Szabolcs} (Ének három hangra) – Hervay Gizella
Sowing & reaping {Ország-Land, Thomas} (Holdfényt vetettem*) – Weöres Sándor
Space And Time {N. Ullrich Katalin} (Hely és idő) – Sebestyén Péter
Spaces {N. Ullrich Katalin} (Terek) – Pilinszky János
Stake and tree {Kery, Leslie A.} (Bot és fa) – Somlyó György
Standing on Top of the Wild Cliff {Peters, Katarina} (Vad szirttetőn állunk) – Ady Endre
Starting point {Kery, Leslie A.} (Itt kezdődik) – Demény Ottó
Statistic {Ország-Land, Thomas} (Számok) – Mezei András
Stavrogin Returns {N. Ullrich Katalin} (Sztavrogin visszatér) – Pilinszky János
Stavrogin Takes Leave {N. Ullrich Katalin} (Sztavrogin elköszön) – Pilinszky János
Stay With Me {N. Ullrich Katalin} (Maradj velem) – Rafi Lajos
Stigmas {N. Ullrich Katalin} (Stigmák) – Pintér Tibor
Still {N. Ullrich Katalin} (Mégis) – Pilinszky János
Still There Would Be {N. Ullrich Katalin} (Volna még) – Kányádi Sándor
Stork {Kery, Leslie A.} (Gólya) – Csoóri Sándor
Strange Autumn Lines {N. Ullrich Katalin} (Felemás őszi ének) – Kányádi Sándor
Stretching {Kery, Leslie A.} (Nyujtózás) – Szép Ernő
Structure {N. Ullrich Katalin} (Szerkezet) – Pintér Tibor
Struggle for life {Zollman, Peter} (Struggle for life) – Karinthy Frigyes
Suicide of love {Kery, Leslie A.} (Szerelmi öngyilkosság) – Karinthy Frigyes
Summa {N. Ullrich Katalin} (Summa) – Fodor Ákos
Summer {N. Ullrich Katalin} (Nyár) – Rafi Lajos
Sunday Before Christmas {N. Ullrich Katalin} (Aranyvasárnap) – Rab Zsuzsa
Susie {Kery, Leslie A.} (Zsuzsika) – Kosztolányi Dezső
Swagging {N. Ullrich Katalin} (Tántorgó) – Rab Zsuzsa
Synopsis Of A Romance {N. Ullrich Katalin} (Egy románc szinopszisa) – Fodor Ákos
Tabernacle {N. Ullrich Katalin} (Tabernákulum) – Pilinszky János
Tablets of stone {Ország-Land, Thomas} (Kőtábla) – Székely Magda
Te Deum {N. Ullrich Katalin} (Te Deum) – Sík Sándor
Tell me what lies in store for a man... {Kabdebó Tamás} (Mondd, mit érlel…) – József Attila
Temptations {N. Ullrich Katalin} (Kísértések) – Sebestyén Péter
Testamentum {P. Zollman} (Testamentum) – Baka István
Testimony {Ország-Land, Thomas} (Tanúvallomás) – Mezei András
Tete-á-tete With Myself {N. Ullrich Katalin} (Kettesben önmagammal) – Váci Mihály
That Happens {N. Ullrich Katalin} (Van ilyen) – Pilinszky János
That Little Light {N. Ullrich Katalin} (Az a kis fény ) – Pintér Tibor
That's Where It Starts {N. Ullrich Katalin} (Itt kezdődik) – Demény Ottó
The Army of Transylvania {Szabó Tarján Attila} (Az erdélyi hadsereg) – Petőfi Sándor
The Bathing Suit (Part of the novel 'Máglya') {N. Ullrich Katalin} (A fürdőruha (részlet a Máglya c. regényből)) – Dragomán György
The black piano {Kery, Leslie A.} (A fekete zongora) – Ady Endre
The brooding bear {Kery, Leslie A.} (A medve töprengése [video]) – Weöres Sándor
The bull {Ország-Land, Thomas} (Mint a bika) – Radnóti Miklós
The colours that day {Ország-Land, Thomas} (1944 június 6) – Vas István
The complete circle {Kery, Leslie A.} (A teljes kör ) – Acsai Roland
The conductor {Kery, Leslie A.} (A kalauz) – Kosztolányi Dezső
The Danaids {Tótfalusi István} (A Danaidák) – Babits Mihály
The Danaids {Zollman, Peter} (A Danaidák) – Babits Mihály
The dawn falls like hair {Czire Szabolcs} (Hullik a hajnal mint a haj) – Hervay Gizella
The Death Of A Literary Translator {N. Ullrich Katalin} (A műfordító halála) – Kálnoky László
The Eighth Eclogue {Ország-Land, Thomas} (Nyolcadik ecloga) – Radnóti Miklós
The end of childhood {Kery, Leslie A.} (A gyermekkor vége) – Sebestyén Péter
The End Of Gloom {N. Ullrich Katalin} (A szomorúság pusztulása) – Petőcz András
The Epilogue of the Lyric Poet {Tótfalusi István} (A lírikus epilógja [video]) – Babits Mihály
The fable {N. Ullrich Katalin} (Fabula) – Pilinszky János
The fifteen-year-old girl {Kery, Leslie A.} (A 15 éves lány) – Petőcz András
The fifth eclogue {Ország-Land, Thomas} (Ötödik ecloga) – Radnóti Miklós
The final question {Kery, Leslie A.} (Utolsó kérdés) – Hárs Ernő
The final wish {Kery, Leslie A.} (Utolsó vágy) – Reviczky Gyula
The Fire May Wither {Peters, Katarina} (Hunyhat a máglya) – Ady Endre
The first eclogue {Ország-Land, Thomas} (Első ecloga) – Radnóti Miklós
The first morning {Kery, Leslie A.} (Az első reggel) – Spiró György
The first temptation of Bonfido Gatti {Kery, Leslie A.} (Bonfido Gatti első megkísértése) – Sebestyén Péter
The Forsaken {N. Ullrich Katalin} (Elhagyottak) – Pintér Tibor
The fourth eclogue {Ország-Land, Thomas} (Negyedik ecloga) – Radnóti Miklós
The fox {Ország-Land, Thomas} (Rókadal*) – Bartók Béla
The Germans’ mercenaries {Ország-Land, Thomas} (Német zsoldosdal) – Faludy György
The guest {Kery, Leslie A.} (A vendég) – Beney Zsuzsa
The haiku {Czire Szabolcs} (A haiku) – Fodor Ákos
The harlequin's serenade {Grünwald Éva} (A paprikajancsi szerenádja [video]) – Weöres Sándor
The horse dies the birds fly off (Closing Part) {N. Ullrich Katalin} (A ló meghal a madarak kirepülnek (Záró részlet)) – Kassák Lajos
The horses of death {Kery, Leslie A.} (A halál lovai) – Ady Endre
The hunted {Ország-Land, Thomas} (A bujdosó) – Radnóti Miklós
The Inventor {N. Ullrich Katalin} (A feltaláló) – Dragomán György
The kobold choir's morning song {Kery, Leslie A.} (A koboldkórus délelőtti dala) – Kemény István
The Lake {N. Ullrich Katalin} (A tó) – Nemes Nagy Ágnes
The Lake Laughed {Peters, Katarina} (A tó nevetett) – Ady Endre
The Last Rap {N. Ullrich Katalin} (Az utolsó rap) – Kiss Judit Ágnes
The last smile {Gyukics Gábor} (Az utolsó mosoly) – Gyukics Gábor
The Last Smile {Peters, Katarina} (Az utolsó mosoly) – Ady Endre
The lazy fly {Kery, Leslie A.} (A lusta légy) – Eörsi István
The little beast {Kery, Leslie A.} (A kis fenevad) – Csoóri Sándor
The lyric I and what he put in brackets {Kery, Leslie A.} (A lírai én meg amit zárójelbe tett) – Petri György
The lyric poet’s epilogue {Zollman, Peter} (A lírikus epilógja [video]) – Babits Mihály
the man {Kery, Leslie A.} (férfi) – Röhrig Géza
The Meaning Of Life {N. Ullrich Katalin} (Az élet értelme) – Örkény István
The mice of Babylon {Tótfalusi István} (Babylon egerei) – Babits Mihály
The motion {Czire Szabolcs} (A mozdulat) – Nemes Nagy Ágnes
The nine deaths of Lord Musashi {Kery, Leslie A.} (Musashi Úr kilenc halála [video]) – Sebestyén Péter
The old neighbour {Kery, Leslie A.} (Az öreg szomszéd) – Rába György
The old player {Kery, Leslie A.} (Öreg színész ) – Juhász Gyula
The old poet {Kery, Leslie A.} (Az öreg költő) – Rónay György
The one {Kery, Leslie A.} (A társ) – Weöres Sándor
The One And Only {N. Ullrich Katalin} (Az igazi) – Károlyi Amy
The One You Love {N. Ullrich Katalin} (Akit szeretsz) – Hajnal Anna
The other one {Kery, Leslie A.} (A másik) – Heltai Jenő
The Other Two {Peters, Katarina} (A másik kettő) – Ady Endre
The pocket song {Kery, Leslie A.} (Zseb - dal) – Ladányi Mihály
The Pyre {Ország-Land, Thomas} (Mártír) – Székely Magda
The Rabbit, as Translator {Gálla Nóra} (A Nyúl mint tolmács) – Lázár Ervin
The reply {Kery, Leslie A.} (A válasz) – Sebestyén Péter
The Rose {Kery, Leslie A.} (A rózsa) – Balla Zsófia
The sea {Kery, Leslie A.} (A tenger) – Beney Zsuzsa
The sea {Kery, Leslie A.} (Tenger) – Szabó Lőrinc
The second eclogue {Ország-Land, Thomas} (Második ecloga) – Radnóti Miklós
The Sentence {Ország-Land, Thomas} (Az ítélet) – Székely Magda
The Seventh Circle of Hell {N. Ullrich Katalin} (A pokol hetedik köre) – Pilinszky János
The Seventh Eclogue {Ország-Land, Thomas} (Hetedik ecloga) – Radnóti Miklós
The Seventh One {Gyukics Gábor} (A hetedik) – József Attila
The sheath {Kery, Leslie A.} (A burok) – Beney Zsuzsa
The silence {Kery, Leslie A.} (A csend) – Beney Zsuzsa
The Sky Is Sullen {N. Ullrich Katalin} (Mogorva az ég [video]) – Pintér Tibor
The Sock With A Hole {N. Ullrich Katalin} (A lyukas zokni) – Lázár Ervin
The sonnet {P. T.} (A szonett) – Tandori Dezső
The spouse {N. Ullrich Katalin} (A társ) – Weöres Sándor
The swing of silence {Kery, Leslie A.} (A csend hintája) – Utassy József
The tears of fish {Kery, Leslie A.} (Halak sírása) – Pásztor Béla
The third eclogue {Ország-Land, Thomas} (Harmadik ecloga) – Radnóti Miklós
The tossed stone {Kery, Leslie A.} (A föl-földobott kő) – Ady Endre
The Translator {N. Ullrich Katalin} (A fordító) – Beney Zsuzsa
The Translator (Detail) {N. Ullrich Katalin} (A fordító (Részlet)) – Reményik Sándor
The Troubles Of Getting Old {N. Ullrich Katalin} (Az öregedés gondjai) – Kassák Lajos
The Truth {Ország-Land, Thomas} (Ne hidd! [video]) – Szép Ernő
The Way I Started {N. Ullrich Katalin} (Amiként kezdtem) – Pilinszky János
The way of Orpheus {Kery, Leslie A.} (Orpheus útja) – Beney Zsuzsa
The weightlessness of May {Kery, Leslie A.} (Májusi súlytalanság) – Hárs Ernő
The White Silence {Peters, Katarina} (A fehér csönd) – Ady Endre
The white woman of the castle {Peters, Katarina} (A vár fehér asszonya) – Ady Endre
The witness {Ország-Land, Thomas} (A „Meredek Út” egyik példányára) – Radnóti Miklós
The world’s {N. Ullrich Katalin} (A világ) – Pintér Tibor
The ancient gypsy {Zollman, Peter} (A vén cigány) – Vörösmarty Mihály
The bards of Wales' {Zollman, Peter} (A walesi bárdok) – Arany János
The day of superstitions {Kabdebó Tamás} (Babonák napja, csütörtök: amikor a legnehezebb) – Juhász Ferenc
The Desert of Love {Csokits János} (A szerelem sivataga) – Pilinszky János
The sun went down {Zollman, Peter} (Lement a nap) – Nemes Nagy Ágnes
they stood here yesterday {N. Ullrich Katalin} (itt álltak tegnap) – Pintér Tibor
Thirst {N. Ullrich Katalin} (A szomj) – Nemes Nagy Ágnes
This I decided! {Kery, Leslie A.} (Így döntöttem!) – Szabó Lőrinc
Though My Colour's Black {N. Ullrich Katalin} (Bár színem fekete) – Pilinszky János
[Though you’re a doctor] {N. Ullrich Katalin} ([Attól még, hogy orvos vagy]) – Fodor Ákos
Thrum {N. Ullrich Katalin} (Pöcögtess) – Pintér Tibor
Thy Will... {N. Ullrich Katalin} (A te akaratod...) – Reményik Sándor
To a virtuoso {Czire Szabolcs} (Egy virtuózhoz) – Fodor Ákos
To Aunt Mári {N. Ullrich Katalin} (Mári néninek) – Pilinszky János
To be cont. {Gyukics Gábor} (Folyt. köv.) – Gyukics Gábor
To Myself {Czire Szabolcs} (Magamhoz) – Pilinszky János
To reach the sunlit path {Szabados Tamás} (Hogy elérjek a napsütötte sávig… [video]) – Petri György
To S. W. {N. Ullrich Katalin} (S. W.-hez) – Pilinszky János
To the great Whale {Kery, Leslie A.} (A nagy Cethalhoz) – Ady Endre
To the ocean {Kery, Leslie A.} (A tengerhez) – Baka István
To the Poets of the Millennium {P. Zollman} (A századvég költőihez) – Baka István
To time {Kery, Leslie A.} (Az időnek) – Juhász Gyula
To You {N. Ullrich Katalin} (Neked) – Pintér Tibor
Today {N. Ullrich Katalin} (A mai nap) – Sebestyén Péter
tomorrow is shifted {N. Ullrich Katalin} (a holnap eltolódott) – Pintér Tibor
Top hat {Kery, Leslie A.} (Cilinder) – Arany János
Totally Confused {N. Ullrich Katalin} (Teljes zavar) – Pintér Tibor
Towards Noah's Ark {N. Ullrich Katalin} (Noé bárkája felé) – Kányádi Sándor
Towards Unpopularity {N. Ullrich Katalin} (A népszerűtlenség felé) – Reményik Sándor
Tram – Final Station {Lehoczky Ágnes} (Villamos-végállomás) – Nemes Nagy Ágnes
Trapeze and Parallel Bars {Csokits János} (Trapéz és korlát) – Pilinszky János
Tree {Kery, Leslie A.} (A fa) – Beney Zsuzsa
Trust {N. Ullrich Katalin} (Bizalom [video]) – Garai Gábor
Turmoil {N. Ullrich Katalin} (Zűrzavar) – Pilinszky János
Twenty Years On {Meződi Judit} (Húsz év múlva) – Vajda János
Two {N. Ullrich Katalin} (Kettő) – Pilinszky János
Two geese {Kery, Leslie A.} (A két lúd) – Reviczky Gyula
Two Hexameters {N. Ullrich Katalin} (Két hexameter) – József Attila
Two miniatures {Czire Szabolcs} (Két miniatűr) – Hervay Gizella
Two Opinions {N. Ullrich Katalin} (Két vélemény) – Birtalan Balázs
Two Portraits {N. Ullrich Katalin} (Két arckép) – Pilinszky János
Two voices {Lehoczky Ágnes} (Két hang) – Győrffy Ákos
unclejani {N. Ullrich Katalin} (janibá) – Röhrig Géza
Under November skies {Kery, Leslie A.} (Novemberi ég alatt) – Illyés Gyula
Under the Skirt of a Jellyfish {N. Ullrich Katalin} (Egy medúza szoknyája alatt) – Acsai Roland
Unprotected skin {N. Ullrich Katalin} (A védtelen bőr) – Pintér Tibor
Untitled poem {Kery, Leslie A.} (Vers cím nélkül) – Szép Ernő
[Upon a jabbering palm-tree] {Ország-Land, Thomas} ([Zsivajgó pálmafán]) – Radnóti Miklós
Van Gogh's Prayer {N. Ullrich Katalin} (Van Gogh imája) – Pilinszky János
Vasco Núnez de Balboa Reaches the Pacific Ocean {N. Ullrich Katalin} (Vasco Nùnez de Balboa kijut a Csendes-óceánhoz) – Sebestyén Péter
Venit summa dies… {Kery, Leslie A.} (Venit summa dies...) – Juhász Gyula
Verdict {N. Ullrich Katalin} (Ítélet) – Fodor Ákos
Verse of Darkness {Váradi József} (A sötétség verse) – Dsida Jenő
(victory) {N. Ullrich Katalin} ((győzelem)) – Benő Attila
(view) {N. Ullrich Katalin} ((kilátás)) – Benő Attila
Voices {Ország-Land, Thomas} (Egyszer csak) – Mezei András
Wanderers {Főfai Sándor} (Barangolók [video]) – Weöres Sándor
War {N. Ullrich Katalin} (Háború) – Fodor Ákos
War Diary {Ország-Land, Thomas} (Háborús napló) – Radnóti Miklós
Warning {N. Ullrich Katalin} (Fenyegetés) – Sebestyén Péter
Warning I. II. {N. Ullrich Katalin} (Figyelmeztető I. II. ) – Pintér Tibor
Warning sign {Czire Szabolcs} (Figyelmeztető táblácska) – Fodor Ákos
Water-miracle*** {N. Ullrich Katalin} (Vizicsoda*) – Pintér Tibor
[We’re making] {N. Ullrich Katalin} ([Kapaszkodókat]) – Fodor Ákos
Weather report {Czire Szabolcs} (Időjárási helyzetkép) – Fodor Ákos
Weedy {N. Ullrich Katalin} (Gizgaz) – Pilinszky János
What are you? {Kery, Leslie A.} (Hanyas vagy? [video]) – Szilágyi György
What Can Poets Do? {N. Ullrich Katalin} (A költő mit tehet?) – Szilágyi Domokos
What was her blondness like? {Kery, Leslie A.} (Milyen volt… [video]) – Juhász Gyula
When my dear one crossed the street {Kery, Leslie A.} (Mikor az uccán átment a kedves) – József Attila
When the world ended {Kery, Leslie A.} (A világ végén) – Bella István
When You Realize What It’s Like {N. Ullrich Katalin} (Amikor rájössz milyen) – Birtalan Balázs
Where And How? {N. Ullrich Katalin} (Merre, hogyan?) – Pilinszky János
while you’re around {Gyukics Gábor} (amíg még itt vagyunk [video]) – Gyukics Gábor
Who Will Take Love {N. Ullrich Katalin} (Ki viszi át a Szerelmet) – Nagy László
[Who- and whatever] {N. Ullrich Katalin} ([Kit, mit nem volnál]) – Fodor Ákos
[Whoever] {N. Ullrich Katalin} ([Akire nagyon]) – Fodor Ákos
Why {N. Ullrich Katalin} (Miért) – Károlyi Amy
Widow in the tram {Kery, Leslie A.} (Özvegy a villamosban ) – Kosztolányi Dezső
Wild West Europe {Kery, Leslie A.} (Wild West Európa) – Szabó Lőrinc
Winter road {Kery, Leslie A.} (Téli út) – Baka István
Winter Sky {N. Ullrich Katalin} (Téli ég alatt) – Pilinszky János
Wintry {N. Ullrich Katalin} (Télies) – Pintér Tibor
Wish {P. T.} (Óhaj) – Sebestyén Péter
Wish {N. Ullrich Katalin} (Kívánság) – Kányádi Sándor
With a pure heart {Kurdi Zoltán} (Tiszta szívvel) – József Attila
With a pure heart {Kery, Leslie A.} (Tiszta szívvel) – József Attila
With food, in silence... {Czire Szabolcs} (Étellel, csenddel...) – Hervay Gizella
With Pure Heart {Gyukics Gábor} (Tiszta szívvel) – József Attila
With alien eyes {Zollman, Peter} (Az idegen szemével) – Orbán Ottó
With a pure heart {Kabdebó Tamás} (Tiszta szívvel) – József Attila
(Without address) {Czire Szabolcs} ((Cím nélkül)) – Fodor Ákos
Without Knocking {N. Ullrich Katalin} (Kopogtatás nélkül) – József Attila
Woman of tears {Peters, Katarina} (A könnyek asszonya (Bús arcát)) – Ady Endre
Word {N. Ullrich Katalin} (Szó) – Károlyi Amy
Words {P. Zollman} (Csak a szavak) – Baka István
Words {Kery, Leslie A.} (Szavak) – Juhász Gyula
Workshop-haiku {N. Ullrich Katalin} (Műhely-haiku) – Fodor Ákos
Would You Like To Play? {Kabdebó Tamás} (Akarsz-e játszani) – Kosztolányi Dezső
Xenia {N. Ullrich Katalin} (Xénia) – Fodor Ákos
Yellow Grass {Gyukics Gábor} (Sárga füvek) – József Attila
Yes, The Leaves {N. Ullrich Katalin} (Igen, a lomb) – Pilinszky János
Yesterday & today {Ország-Land, Thomas} (Tegnap és ma) – Radnóti Miklós
Yorick's Arse Poetica {P. Zollman} (Yorick arsch poeticája) – Baka István
You know... {N. Ullrich Katalin} (Tudod...) – Kányádi Sándor
You listen to my sick heart {Kery, Leslie A.} (Beteg szívemet hallgatod) – Ady Endre
You See Objects {N. Ullrich Katalin} (Látod a tárgyakat) – Pintér Tibor
You Think {N. Ullrich Katalin} (Azt hiszitek) – Bari Károly
You're beautiful {Kery, Leslie A.} (Szép vagy) – Ladányi Mihály
You've made me a kid {Szabados Tamás} (Gyermekké tettél) – József Attila
You've Stuck Me on Your Hook, oh Lord {Tótfalusi István} (Horgodra tűztél, uram) – Petri György
Your Hand, My Hand {N. Ullrich Katalin} (Kezed, kezem) – Pilinszky János
[Your melting image] {N. Ullrich Katalin} ([Oldódó képed]) – Fodor Ákos
Your voice is the finest {N. Ullrich Katalin} (A hangod akkor a legszebb*) – Weöres Sándor
Literature ::
Translation ::

minimap