This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Podsiadło, Jacek , Slovak Reception

Image of Podsiadło, Jacek
Podsiadło, Jacek
(1964–)
 

Reception

(...) v predslove k básnickej zbierke „dobrá zem [ne murárov" napísal: „školy som nedokončil. vo vojsku som nebol. nie som a nebol som člen nijakej organizácie, združenia a pod. Nikdy som neprekročil západné poľské hranice. Ani raz som sa nezúčastnil volieb, referencia ani ničoho podobného... žijem v dobrzeniu wielkom. Na chlieb si zarábam prácou v lokálnom vysielaní rozhlasu, kde sa zaoberám nekontrolovanými kultúrnymi hnutiami, predovšetkým anarchistami, punkermí, rastamanmi, ľudovou kultúrou, individuálnou kultúrou atď."; k tejto kapitolke životopisu by sa azda žiadalo dodať, že autor sa medzičasom presťahoval do dedinky Cisówka, pri východnej hranici Pol'ska, založil si rodinu a tvorí „ďaleko od hlučného davu"; plody dlhoročného „hyperproduktívneho" písania zozbierané v dvojzväzkových „vybraných básňach" (1998) jednoznačne svedčia o tom, že táto poézia vie hovoriť o básnikovom živote priamo, zdanlivo jednoducho, a predsa je mimoriadne intenzívna, zachytáva okamihy nadväzovania vzťahu so všetkým, čo sa básnika dotýka, čo v ňom udržuje „vysokú teplotu"; táto, podľa kritikov priam whitmanovská, oslava intenzity života si nachádza čoraz širší čitateľský okruh - nádejám sa, že záujem o tento typ poézie prejavia aj tunajšie rednúce zástupy milovníkov kvalitnej literatúry...

 

Karol Chmel

Literature ::
Translation ::

minimap