This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Baran, Marcin , Slovak biography

Image of Baran, Marcin
Baran, Marcin
(1963–)

Biography

Marcin Baran (1963) ja spoluzakladateľom a spoluredaktorom legendárneho poľského literárneho  časopisu bruLion, spolutvorcom generačných antológii, organizátorom literárnych podujatí a stretnutí so spisovateľmi; básnik, literárny kritik a kultúrny publicista. Vyštudoval polonistiku na Jagelovskej univerzite v Krakove. V roku 1997 bol nominovaný na Nike, najprestižnejšiu literárnu cenu v Poľsku. Spolupracoval s časopisom Przekrój, je zástupca šéfredaktora novín Dziennik Polski. V Baranovej poézii je priam hmatateľná prchavosť chvíle a zároveň výrazne vyjadrené poznanie; nie je mu cudzia hra s paradoxmi, s iróniou a sarkazmom, rád použije i zaskakujúci obraz či šokujúcu anekdotu; život, láska, smrť má v jeho veršoch podobu každodenných "blízkych malých vecí", ktoré často v kontraste s abstraktnou diaľkou odkrývajú svoj metafyzický rozmer.

Literature ::
Translation ::

minimap