This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Kołakowski, Leszek, Slovak Reception

Image of Kołakowski, Leszek
Kołakowski, Leszek
(1927–2009)

Reception

Voľný cyklus prednášok poľského filozofa známeho svojimi nevšednými, často provokatívnymi postrehmi má široký tematický záber, zasahujúci večne aktuálne problémy ľudskej existencie, človeka s jeho sebapresahmi i malichernosťami. Osem rokov po páde komunizmu v strednej a východnej Európe uvažuje o témach, ktoré ani po tomto krátkom období novej slobody neprestali byť zásadnými – o moci, slobode, klamstve, tolerancii, rovnosti či kolektivnej zodpovednosti. Snaží sa objasniť základné filozofické a etické problémy spôsobom, ktorý je pochopiteľný každému.

Literature ::
Translation ::

minimap