This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Hviezdoslav, Pavol Országh, Polish biography

Image of Hviezdoslav, Pavol Országh
Hviezdoslav, Pavol Országh
(1849–1921)
 

Biography


Słowacki poeta, dramatopisarz prozaik i tłumacz. Urodził się 2. lutego 1849 r. w Vyšým Kubínie na Orawie. W 1872 roku skończył prawo w Prešovie, w roku 1875 złożył egzamin adwokacki i do 1899 roku był adwokatem w Námestovie na Orawie. Debiutował zbiorem Básnické prviesenky Jozefa Zbranského Szersze uznanie zdobył po wygłoszeniu nad grobem Sládkoviča wiersza ku czci tegoż poety. Utwory liryczne zawarł w cyklach Sonety (1886) i Letorosty (1896) Žalmy a hymny (1896). Za apogeum twórczości lirycznej Hviezdoslava można uznać Krvavé sonety (1919). Należy również wspomnieć o poemacie liryczno - epickim Hájnikova žena (1884 - 1886) oraz o jego najwybitniejszym dramacie Herodes a Herodiat (1909). Hviezdoslav to najwybitniejszy poeta słowacki, który dążył do przezwyciężenia prowincjonalizmu literatury swojego narodu - czynił to z pełną świadomością chcąc nadać swej twórczości charakter ogólnoludzki. Stworzył własny język poetycki odznaczający się bogactwem słownictwa i frazeologii, dzięki czemu wprowadził poezje słowacką do literatury europejskiej. Chociaż jego twórczość zyskała szerszy odbiór w drugiej połowie XX wieku dziś jest ona na Słowacji przedmiotem kultu.
Literature ::
Translation ::

minimap