This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Różewicz, Tadeusz, Slovak biography

Image of Różewicz, Tadeusz
Różewicz, Tadeusz
(1921–2014)

Biography

Tadeusz Różewicz (1921, Radomsko) - klasik modernej poľskej literatúry, básnik, prozaik, dramatik, esejista. Do literatúry vstúpil básnickými zbierkami Nepokoj (1947) a Červená rukavička (1948), ktoré vyslovovali generačný názor "generácie Kolumbov" dospievajúcej počas druhej svetovej vojny. V šesťdesiatych rokoch sa v jeho veršoch objavujú najmä existencialistické motívy, narastá skepsa a beznádej (Tvár tretia, 1964, Nič v Prosperovom plášti, 1968, Regio, 1969, Dušička, 1977 a i). V dramatickej tvorbe sa pohybuje v blízkosti poetiky absurdného divadla, väčšina hier je známa aj na Slovensku (Kartotéka, 1961, Svedkovia alebo naša malá stabilizácia, Odišiel z domu, Biele manželstvo, Štvornožky, Pasca a i.). Od šesťdesiatych rokov začal Różewicz písať aj prózu (Výlet do múzea, Smrť v starých kulisách a i.). Nový rozmach - po niekoľkých vydaniach Zobraných básní v 70. a 80. rokoch nastal v deväťdesiatych rokov, keď Różewicz vydal básnické zbierky Basreliéf (1991), Navždy fragment (1997), Navždy fragment recycling (1998) a Profesorov nožík (2001). V roku 2000 uverejnil prózu Matka odchádza, za ktorú dostal prestížnu Literárnu cenu Niké.

Literature ::
Translation ::

minimap