This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Örkény István, Slovak biography

Image of Örkény István
Örkény István
(1912–1979)

Biography

(1912-1979)
Narodil sa ako syn zámožného lekárnika. V septime prepadol z maďarského jazyka a literatúry. Po skončení gymnázia sa pokúšal o štúdium farmácie a techniky. Krátky čas žil v Londýne a v Paríži.
Od roku 1936 pravidelne písal a publikoval.
Paradox a groteska, strohý štýl a všednosť jazyka charakterizujú Örkényov štýl, ktorý sa naplno uplatnil v jeho „jednominútových“ poviedkach. Péter Esterházy o ňom napísal: „Nerozpráva, formuluje. Čo píše, je filozofia, čiže myslenie bez abstrakcie. Je trpký ako Angličan, elegantný ako Francúz, dôsledný ako Nemec: Maďar. Jediný občan nasledujúci Máraiho (po ňom zasa Nádas).“
Svojimi drámami udomácnil v maďarskej dráme svojskú örkényovskú absurditu. Preklady Tótovcov a Mačacej hry zožali celosvetový úspech. Pražské predstavenie Mačacej hry malo až 400 repríz.
V slovenčine vyšiel i výber z jeho minútových poviedok pod názvom Nádej zomiera posledná (Kalligram, 2004) v preklade Karola Wlachovského. 

Literature ::
Translation ::

minimap