This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Örkény István, Esperanto biography

Image of Örkény István
Örkény István
(1912–1979)

Biography

István Örkény (1912-1979) [Pron.: i! stva:n ö !rke:nj.] Novelisto, romanisto kaj dramverkisto, elstara kaj tre unika kreanto de la moderna hungara prozo. Lia stilo estas preciza, senbalasta: li scias krei dramece densan atmosferon ankaií per malmultaj vortoj. Liajn verkojn karakterizas profunda intelektismo, en lia prezentmaniero grave ceestas ironio, moko kaj grotesko, la ci lasta ofte kunfandite kun liriko. En la prozaj miniaturoj, nomataj Unuminutaj noveloj, en esktreme koncizigita formo li parolas pri la grandaj kaj malgrandaj aferoj de la mondo en tono morde moka, malintime pseiído-objektiva aií varme kunsenta. Eble la plej sukcesa hungara dramverkisto: liajn plr gravajn dramojn oni ludis en preskaií ci~i cefurboj de Eiíropo. ei-sube aperas kelkaj pecoj elliaj Unuminutaj noveloj.

Literature ::
Translation ::

minimap