This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Maj, Bronisław , Slovak Reception

Image of Maj, Bronisław
Maj, Bronisław
(1953–)
 

Reception

...akoby žil v očarení krásou sveta, ale aj v údive nad jeho nepochopiteľnou prírodou, zvažuje chvíľu, v ktorej prežíva zázrak prináležitosti, aby hneď vzápätí analyzoval trpkosť a zhrozenie nad vlastným odcudzením sa tomuto svetu, zároveň je básnik, niekto, kto žije reminiscenciou, rozpamätávaním sa na minulosť - vlastnú, privátnu, ale aj kolektívnu, pospolitú - niekto mučený postupujúcou chorobou, chorobou, akou je plynutie času, v ktorej sa čiasi intenzívna prítomnosť mení na pálčivú neprítomnosť, a napokon je to niekto, kto sa nezmieri s tým, že poézia má iba utišovať bolesť a objavovať krásu: podľa neho sa musí pokúšať prenikať aj do skutočnosti, usilovať sa opísať "dychtivú riavu" života v jeho najrozmanitejších podobách; nepokoj a rozochvenosť svojou trvalou prítomnosťou čistia „hlas” majovej poézie, ladia ju do elegického tónu súcitu s inými, ale prikazujú mu aj zotrvávať na jemu drahých hodnotách – a tie majú také pomenovania ako vernosť, priateľstvo, solidarita, obdiv voči veciam hodným obdivu...

 

Karol Chmel (s pomocou Krzysztofa Lisowskiego, Mariana Stalu a i.)

Literature ::
Translation ::

minimap