This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Kołakowski, Leszek, Slovak biography

Image of Kołakowski, Leszek
Kołakowski, Leszek
(1927–2009)

Biography

Leszek Kołakowski (1927 - 2009) patril medzi najznámejších poľských filozofov, esejistov a publicistov. Od 1959 roku bol vedúcim katedry filozofie na Varšavskej univerzite. Koncom šesťdesiatich rokov odišiel do zahraničia a pôsobil ako profesor filozofie na univerzitách v Kanade, USA a Veľkej Británii. Od roku 1970 bol profesorom Oxfordskej univerzity, aj členom Poľskej Akadémie vied. Kvôli verejnej kritike Poľskej zjednotenej robotníckej strany nemohol v Poľsku publikovať a prednášať. Je autorom vyše 400 vedeckých prác a 30 knižných publikácii.

Literature ::
Translation ::

minimap