This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Kołakowski, Leszek, Polish bibliography

Image of Kołakowski, Leszek
Kołakowski, Leszek
(1927–2009)

Bibliography

Szkice o filozofii katolickiej, Warszawa: PWN, 1955.

Klucz niebieski albo Opowieści budujące z historii świętej zebrane ku pouczeniu i przestrodze, Warszawa: PIW, 1964.

Światopogląd i życie codzienne(eseje filozoficzne), Warszawa: PIW, 1957.

Notatki o współczesnej kontrreformacji, Warszawa: Książka i Wiedza, 1962.

13 bajek z królestwa Lailonii dla dużych i małych, Warszawa: Czytelnik, 1963.

Rozmowy z diabłem (opowiadania), Warszawa: PIW, 1965.

Kultura i fetysze. Zbiór rozpraw, Warszawa: PWN, 1967.

Obecność mitu (eseje), Paryż: Instytut Literacki, 1972.

Główne nurty marksizmu, Paryż: Instytut Literacki, 1976-78.

Tezy o nadziei i beznadziejności, Poznań: Studencka Inicjatywa Wydawnicza, 1981.

Moje słuszne poglądy na wszystko, Londyn: Aneks, 1978.

Trzy bajki o identyczności, Wrocław: "Wolni i Solidarni", 1986. Eseje, Warszawa,1981.

Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań (eseje), Londyn: Aneks, 1982.

Religion. If there is no God... On God, the Degvil, Sin and other Worries of the so-called philosopfy of religion (eseje), New York: Oxford University Press, 1982.

Bajki różne; Opowieści biblijne, Rozmowy z diabłem, Londyn: Aneks, 1987.

Metaphisical horror, Oxford: Basil Blackwell, 1988.

Pochwała niekonsekwencji. Pisma rozproszone z lat 1955-68, Londyn: Puls, 1989.

Cywilizacja na ławie oskarżonych, Warszawa: Res Publica, 1990.

Mini-wykłady o maxi-sprawach. Seria pierwsza, Kraków: Znak, 1997./Malé prednášky o veľkých problémoch, Kalligram, 1998.

Mini-wykłady o maxi-sprawach. Seria druga, Kraków: Znak, 1999./ Malé prednášky o veľkých problémoch, Kalligram, 2000.

Moje słuszne poglądy na wszystko, Kraków: Znak, 1999.

Mini-wykłady o Maxi-sprawach. Seria trzecia i ostatnia, Kraków: Znak, 2000.

O co nas pytają wielcy filozofowie, Kraków: Znak, 2004.

Wśród znajomych, Kraków: Znak, 2004.

O co nas pytają wielcy filozofowie (seria 2), Kraków: Znak 2005.

O co nas pytają wielcy filozofowie (seria 3), Kraków: Znak 2006.

Czy Pan Bóg jest szczęśliwy i inne pytania, Kraków: Znak, 2009

Literature ::
Translation ::

minimap