This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Stachura, Edward, Slovak Reception

Image of Stachura, Edward
Stachura, Edward
(1937–1979)

Reception

„Stachura píše celým sebou, všetko v ňom je podriadené písaniu, mimo písania Stachura vôbec neexistuje. Stachura žije, keď píše, a mimo toho nežije vôbec. Slovom ,píše' nazý­vam tu nie technickú činnosť písania, ale zlo­žitý  poznávacio-tvorivý  proces,  ktorý  činnosť písania iba finalizuje. Tomuto tvorivému pro­cesu je u Stachuru podriadené všetko; emócie i myšlienky, videnie i počutie, práca fantázie i každá životná skúsenosť. Tvorivý proces v širokom chápaní je u neho jedinou formou kontaktu so svetom... To všetko znamená iba toľko, že Stachura je spísovatel rodený, odsú­dený na každé riziko svojho životo-písania, odsúdený na utrpenie takého života a takého písania, odsúdený na peklo i na nebo svojho šťasťo-nešťastia, svojej existencie pre slová, ktoré sa neraz chápu takisto ako lož, ktorých pravdu od lži často nie sme schopní rozlíšiť. Stachnrovo životo-písanie je dráma čistá, drá­ma ustavičná a na celý život, dráma bez roz­uzlenia."

 

Henryk Bereza

Literature ::
Translation ::

minimap