This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Różewicz, Tadeusz, Hungarian bibliography

Image of Różewicz, Tadeusz
Różewicz, Tadeusz
(1921–2014)

Bibliography

Zbiory opowiadań
Opadły liście z drzew (1955)
Przerwany egzamin (1960)
Wycieczka do muzeum (1966)
Śmierć w starych dekoracjach (1970)
Próba rekonstrukcji (1979)
Zbiory wierszy i poematy
Echa leśne (1944)
W łyżce wody (1946)
Niepokój (1947)
Czerwona rękawiczka (1948)
Pięć poematów (1950)
Przepaść
Ocalony
List do ludożerców
Czas, który idzie (1951)
Wiersze i obrazy (1952)
Równina (1954)
Et in Arkadia ego (1961, poemat)
Poemat otwarty (1956)
Formy (1958)
Rozmowa z księciem (1960)
Nic w płaszczu Prospera (1962)
Twarz (1964)
Spadanie, Non-stop-show (1968, poemat)
"Twarz trzecia" (1968)
Wiersze (1974)
Duszyczka (1977)
Poezje (1987)
Płaskorzeźba (1991)
"Zawsze fragment" (1996)
Zawsze fragment. Recycling (1998)
Matka odchodzi (1999) (Książka otrzymała laur Śląskiego Wawrzynu Literackiego za 1999 r. oraz Nike w 2000 r.)
Nożyk profesora (2001, poemat i wiersze)
Szara strefa (2002)
Wyjście (2004)
Uśmiechy (pierwsze wydanie 1955, reedycja [+ inne utwory] 2005)
Dramaty
Kartoteka (1960)
Grupa Laokoona (wyst. 1962)
Świadkowie albo Nasza mała stabilizacja (wyst. 1964)
Wyszedł z domu (1965)
Stara kobieta wysiaduje (1969)
Na czworakach (1972)
Białe małżeństwo (wyst. 1975)
Śmierć w starych dekoracjach (wyst. )
Do piachu (wyst. 1979)
Pułapka (1982)
Kartoteka rozrzucona (1997)
Palacz (1997)
Literature ::
Translation ::

minimap